Ingyenes teremtésvédelmi foglalkozások oktatási intézményeknek

Nyomtatóbarát változat

A kulturális és környezeti válság súlyosságának tudata új szokások kialakításához kell, hogy vezessen [...] a fiatalok új ökológiai érzékenységgel és nagylelkű szellemiséggel rendelkeznek, és néhányan közülük csodálatosan küzdenek a környezet védelméért, de olyan erősen fogyasztói és jóléti közegben nőttek fel, amely megnehezíti más szokások kialakítását. Következésképpen egy nevelési kihívással állunk szemben." (Ferenc pápa, LS 209.)

Ebben a nevelési kihívásban szeretnénk segítséget nyújtani (elsősorban) katolikus oktatási intézmények közösségeinek. Ingyenes szemléletformáló foglalkozásaink során a komplex, a környezeti problémákra, azok okaira és következményeire, az egyéni valamint a közösségi megoldási és cselekvési lehetőségekre szeretnénk segíteni ráirányítani a fiatalok figyelmét. Gondolatébresztő, reflektív, tettekre inspiráló módon szeretnénk megmutatni, hogy a …dolgokon lehet változtatni" (LS 13.)

2023-ban foglalkozásaink a hulladékmegelőzés és a körforgásos gazdaság témája köré szerveződnek (pl. kukavizsgálat, hulladékpiramis, teremtésvédelmi lelkiösvény, komposztálás és teremtésvédelem). Ezzel a mindenki számára szemmel látható és kézzel fogható témával igyekszünk

  • a rendszerszintű szemléletformálást segíteni,
  • a hétköznapokban és közösségeinkben is megvalósítható cselekvési lehetőségeket megismertetni,
  • szembeszállni a selejtezés kultúrájával, amelynek felelősségére Ferenc pápa is újra és újra is felhívja a figyelmünket.

A hétköznapi környezetvédelmi alapelvek mellett hangsúlyt fektetünk a teremtett világ iránti, hitünkből fakadó felelősségünk felismertetésére, a lelkiségi szempontokra is, melyek a Teremtővel is erősítik kapcsolódásunkat, így még bensőbbé teszik motivációinkat a változtatásra.  


Milyen alkalmakra ajánljuk a foglalkozásinkat?

  • osztályfőnöki órákra
  • környezetismeret órákra
  • projektnapokra (pl. Föld napja, fenntarthatósági témahét, teremtés hete, stb.)
  • lelkinapokra
  • iskolai rendezvényekre

Foglalkozásaink 45 perces tanórai keretbe illeszthetőek, megbeszélés szerint intézményre, csoportra szabhatóak. Kisebb csoportokkal és egy-egy osztálynyi fiatallal is megvalósíthatóak alsó tagozattól középiskolás korig. Foglalkozásvezetőink tapasztaltak szemléletformálásban, környezeti nevelésben.

A foglalkozások költségeit pályázati támogatásból finanszírozzuk. Ugyanakkor munkánk hosszútávú fenntartásához Egyesületünk szívesen fogad önkéntes adományt.

Egyszeri szemléletformáló programok mellett igény esetén szívesen közreműködünk az intézmény teremtésvédelmi nevelési, oktatási programjának kialakításában tanácsadó, mentoráló beszélgetésekkel. (Pl. arról, hogyan érdemes nekiállni az iskolai rendezvények hulladékcsökkentésének, intézményi komposztáló kialakításának, milyen szemléletformáló programokat érdemes még szervezni, hogyan vonható be a teljes közösség, a szülők, pedagógustársak?)

Foglalkozások egyeztetéséhez keressen minket:
plebaniaikapcsolattarto@naphimnusz.hu

Foglalkozásainkról röviden:

Csak komposzt?

Interaktív szemléletformáló foglalkozás, arról, hogy a komposztálás valójában komplex teremtésvédelmi cselekedet. Akkor igazán hatékony, ha van lehetőség vagy szándék komposztálásra, amelynek megvalósításában szívesen segítünk. Egyébként bármely olvasni tudó korosztályra adaptálható.

Hulladékpiramis:

Rövid interaktív előadás és ezt követő bevonó, gondolatindító beszélgetés a hulladékmegelőzés és -kezelés különböző szintjeiről, arról, hogyan előzhetjük meg a szemét keletkezését egyszerűen egyéni tudatossággal és közösségi megoldások segítségével. Felső tagozatos és középiskolás korosztálynak ajánljuk.

Kukavizsgálat:

Mi van a szemetesünkben és hova való lenne? Játékos foglalkozás elsősorban alsó tagozatosoknak a szelektív hulladékgyűjtésről a megszokott 3 kukán túl.

Teremtésvédelmi lelki ösvény:

A 2022. évi teremtés hete tematikája alapján interaktív módon veszi végig, hogyan tudunk Isten szándéka szerint kapcsolódni különféle teremtménytársainkoz. A lelki ösvényt felső tagozatos és középiskolás korosztálynak ajánljuk, de a tematika alapján alsósoknak is kidolgoztunk egy 45 perces foglalkozást.

A Laudato si’ enciklika dióhéjban:

Beszélgetés és rövid ismeretátadás a Laudato si’-ről - hogyan illeszkedik az egyház társadalmi tanításába, hogyan viszonyul a zöld mozgalom elképzeléseihez és mik a pápai körlevél következményei mindennapi életünkre vonatkoztatva. Ha van szándék az enciklika közösségi életre keltésére, akkor az ismeretátadós foglalkozás után egy következő órában mentorált közös ötletelésre is hívjuk a résztvevőket. Gimnazistáknak vagy akár érdeklődő tanároknak, tantestületeknek is ajánljuk.

Letölthető rövid tájékoztató (a képre kattintva külön ablakban nyílik):

-----------------------------------------------------------------------------

A foglalkozások a Zöld Út Konzorcium KEHOP-3.1.5-21-2021-00003 sz. “Szemléletformálás, oktatás, tudatosítás” elnevezésű projektje részeként a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulhatnak meg.