“Szemléletformálás, oktatás, tudatosítás” (KEHOP-3.1.5-21-2021-00003)

Nyomtatóbarát változat

Teremtésvédelmi körök a tisztább jövért

A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület a Zöld Út Konzorcium KEHOP-3.1.5-21-2021-00003 számú “Szemléletformálás, oktatás, tudatosítás” elnevezésű projekt tagjaként 2023. novemberéig azt a feladatot vállalta, hogy aktívan elősegíti helyi teremtésvédelmi körök létrejöttét országszerte. A cél, hogy katolikus plébániák, intézmények közösségein belül ezek a körök a hulladékkezelés, hulladékcsökkentés és tágabban a körforgásos gazdaság területén kezdjenek el cselekedni, helyben jógyakorlatokat megvalósítani.

A projekt kiemelt célkitűzése a hulladékképződés csökkentésének és megelőzésének támogatása, melyet információs, szemléletformáló programsorozatokkal, kampányokkal, közösségi együttműködések megvalósításával kíván elérni. A projekt  kiemelten foglalkozik a környezet, a társadalom és a gazdaság érdekeit együttesen figyelembe vevő körforgásos gazdaság alapelveinek és a fenntarthatóság elérésében betöltött szerepének megismertetésével, egyéni és gazdasági döntéseink környezeti hatásának tudatosításával a magyar társadalom és a hazai gazdaság szereplőinek minél szélesebb körében.​

A projekt keretében a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület által megvalósítani kívánt tevékenységek:

- Segíti a helyi plébániák és más keresztény közösségek önszerveződését, amit a leendő plébániai/egyéb közösségvezetők megtalálásával és képzésével és a projekt ideje alatt folyamatos kapcsolattartással, szakmai kíséréssel támogat.

- Kidolgozza a nemzetközi Laudato si’ Mozgalom “Laudato si’ Animators” programjának magyar változatát, és ebben a projektben elsősorban hulladékképződés megelőzési céllal képez plébániai/egyéb közösségvezetőket.

- Összeállítja a Teremtésvédelmi Gyakorlatok Könyvét, amelyben hulladékmegelőzést, hulladékcsökkentést, körforgásos gazdaságot erősítő cselekvési lehetőséget ír le. Olyan gyakorlatokat, amelyeket bármelyik teremtésvédelmi kör azonnal meg is valósíthat.

- Digitális platformot készít, amely elősegíti a helyi teremtésvédelmi körök közösségszervezését, a számukra leginkább megvalósítható cselekvési lehetőségek megtalálását, tapasztalatmegosztását és kapcsolatépítését egymással.

- Országos rendezvényeken (saját és mások által szervezett releváns rendezvényeken) hulladékcsökkentési szemléletformáló programokkal lesz jelen. Valamint szakmai támogatást ad a teremtésvédelmi körök helyi programjainak megvalósításához is.

- Online és offline kommunikációval segíti elő a közösségek és egyének bevonódását a program megvalósításába.

A Zöld Út Konzorcium „Szemléletformálás, oktatás, tudatosítás” címmel indult országos szemléletformáló kampánya során nem csupán a lakosság, de a hazai gazdasági élet szereplői is számos új ismeretre tehetnek szert a hulladékgazdálkodással, hulladékképződés-csökkentési lehetőségekkel, a körforgásos gazdaság alapelveivel és a fenntarthatósággal kapcsolatban. A 15 tagból álló konzorcium vezetését a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. látja el, a Konzorcium tagjai: A Városi Nyilvánosságért Alapítvány, Future of Debrecen Egyesület, Hierotheosz Egyesület, Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, Mecsek Polgári Egyesület, Naphimnusz Teremtésvédelmi Közhasznú Egyesület, Nyírségi Családok Egymásért Egyesület, Reaktor Alapítvány, Tiszta Sajóért Alapítvány, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Youth Business Group Egyesület, Zöld generációkért Alapítvány, Zöld Követ Egyesület, Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület.

A Zöld Út Konzorcium KEHOP-3.1.5-21-2021-00003 sz. “Szemléletformálás, oktatás, tudatosítás” elnevezésű projektje a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A kedvezményezett neve: Zöld Út Konzarcium
a projekt címe: “Szemléletformálás, oktatás, tudatosítás”
a szerződött támogatás összege: 999 980 000,- Ft, amiből a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület 60 000 000,- Ft értékben részesül
a támogatás mértéke (%-ban): 100%
a projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. november
projekt azonosító száma:  KEHOP-3.1.5-21-2021-00003

További információ kérhető:
kehop@wbgc.hu
kehop@naphimnusz.hu

Sajtónyilatkozat:

sajtokozlemeny_zoldut.pdf

A projekt tevékenységeihez kapcsolódó általános adatkezelési tájékoztató:

altalanos_adatkezelesi_tajekoztato_nte_220619.pdf