Hírek

 • A teremtett világ mint tulajdon - nagyböjti elmélkedés 3. hét

  "Dúsan termő országba hoztalak benneteket, hogy élvezzétek gyümölcsét és javait. De amikor bejöttete, országomat tisztátalanná, örökségemet utálatossá tettétek." (Jer 2,7)

  Ugyanitt Jeremiás próféta Izráel Istennel való megromlott kapcsolatának következményeiről beszél, előrevetíti napjaink folyamatait is. Azt, ahogyan a földdel való kapcsolatunkra, és a Föld egészének egészségére hat, amikor hűtlenné válunk Istenhez.

 • Kiút a válságból - nagyböjti elmélkedések 2024.

  A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület - hagyományaihoz híven - idén is szeretné előmozdítani a Nagyböjt teremtéstudatos megélését. Ebben az esztendőben tagtársunk, Jaczenkó Edit elmélkedéseit olvashatják.

  „…az emberi létezés három, egymással szorosan összefüggő alapvető kapcsolaton, az Istennel, a felebaráttal és a földdel való kapcsolaton alapszik. A Szentírás szerint a három létfontosságú kapcsolat megszakadt, de nemcsak külsőleg, hanem bennünk is. Ez az elszakadás a bűn. A Teremtővel, az emberekkel és az egész teremtéssel való összhangot leromboltuk azáltal, hogy megpróbáltuk elfoglalni Isten helyét, és megtagadtuk, hogy korlátozott lényként ismerjük el magunkat. Ez eltorzította az embernek azt a megbízatását is, hogy „uralkodjon” a földön, hogy „művelje és őrizze” azt. Ennek eredményeként az ember és a természet közötti eredetileg harmonikus viszony ellenségessé vált.” (LS 66.)

   

  Mennyire tömören, lényeglátóan foglalja össze Ferenc pápa minden bajunk gyökerét, az okot, amely korunk szerteágazó válságjelenségeihez vezetett. Nem is gondolnánk, hogy mindössze ennyi, ennyire egyszerűen felvázolható, hogyan jutottunk el a lábunk előtt tátongó szakadék széléig. Javaslom, hogy olvassuk el a fenti pár sort az előttünk álló hét minden napján. Lassan, minden szót megízlelve, egészen addig, amíg már nemcsak az okot halljuk ki a szavakból, hanem a megoldást is, amikor kezünkben érezzük a válság kezelésének kulcsát. Mert az is benne van ezekben a sorokban…

  Ahogy erről máshol beszél a Szentatya:

  „Bűnbánatra van szükségünk és arra, hogy megpróbáljuk megújítani azt, ahogy magunkra, egymásra és a minket körülvevő világra tekintünk, a teremtés isteni nézőpontjának szemszögéből.”

   

  És ahogy egy ferences szerzetes megfogalmazta:

  „A teremtett világnak a teremtőhöz történő visszavezetése (…) a megtérés által valósulhat meg, amely az ember hármas kapcsolatrendszerét egyszerre érinti, vagyis Istennel, embertársainkkal és az anyagi világgal való kiengesztelődést jelenti.” Harsányi Pál Ottó

  Ez a valódi megoldás arra az összetett válságra, amibe csúnyán belegabalyodtunk, és ezt hiába várjuk a technikától, a tudománytól, ennek belőlünk kell fakadnia, méghozzá kiemelt felelősséggel, ha hívők vagyunk.  A vallás, a religio szó eredeti jelentése: újra összekötni (re ligare)!

  Ezt eredményezi a megtérés, görögül metanoia, a gondolkodásmódunk megváltoztatása, a nézőpontváltás, amire most az egész világnak szüksége van.  

  Napjaink válságjelenségei, amellett, hogy veszélyeket is rejtenek, egyúttal fantasztikus lehetőséget is kínálnak számunkra, hogy kialakítsunk végre egy Isten természeti és erkölcsi törvényeinek megfelelő társadalmi berendezkedést. Ehhez viszont először el kell engednünk azt a -mondjuk ki – istentelen világot, amit évtizedek óta oly szorgosan építgetünk. Meg kell élnünk mindannak a kimerülését, összeomlását, halálát, ami nem felel meg Isten törvényeinek, hogy új emberként emelkedhessünk ki. Nincs megtérés enélkül!

  „Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét énértem, az megtalálja azt.” (Mt 10,39)

   

  A világtörténelem egyik leggazdagabb országában, az USA-ban az emberek 60 %-a krónikus betegséggel küzd, tarol a depresszió és az öngyilkosság. Mindez a nyugati életforma gyümölcse. Beteg a bolygónk is, számtalan tünettel. Sok-sok figyelmeztetés, hogy a társadalmunknak gyökeres változásra van szüksége, és ez tulajdonképpen zajlik is. A régi hitrendszerek összeomlóban vannak, az emberek pedig keresnek valamit, amivel helyettesíthetik. Van egy vákuum ma a világban, ami arra vár, hogy betöltsék.

  Egy fenntartható társadalom felépítéséhez számos építőelem, jó gyakorlat rendelkezésre áll, de mellette számos hamis elem is. Ami ma nagyon hiányzik ahhoz, hogy végre jó irányba mozduljunk, az a szilárd alap, amire érdemes építeni, és a habarcs, az építményt összetartó történet.

  A jó hír, hogy van ilyen alap és van ilyen történet. Mi tudjuk, hogy biztos alapot egyedül Isten örökkévaló törvényei jelenthetnek, a habarcsot pedig egy jó 2000 éves történet adhatja. Nekünk, keresztényeknek kellene megmutatnunk, az életünkkel felmutatnunk, hogy ez valóban működik, hogy lehet és tudunk máshogyan élni, hogy Isten országa fenntartható.

  Ahogy a nagyböjt első napján elhangzott, amikor a bűnbánatunk jeleként a pap hamuval keresztet rajzolt a homlokunkra: "Ember emlékezz, porból lettél és porrá leszel." Az erre való emlékezés lehet az első eszmélés, az Istennel, embertársunkkal és a teremtett világgal való kapcsolatunk helyreállításának fundamentuma.

   

 • Nagyböjti elmélkedések - 2024.

  A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület - hagyományaihoz híven - idén is szeretné előmozdítani a Nagyböjt teremtéstudatos megélését. Ebben az esztendőben tagtársunk, Jaczenkó Edit elmélkedéseit olvashatják.

  Elcsendesedés

  A homlokunkra helyezett megáldott hamu jel, amely teremtményi létünkre emlékeztet minket, bűnbánatra hív, arra, hogy erősítsük meg a megtérésre irányuló tevékenységünket, annak érdekében, hogy minél többen követhessék az Urat. A nagyböjt út, amely során elkísérjük Jézust, aki Jeruzsálembe megy, oda, ahol szenvedésének, halálának és feltámadásának misztériumát beteljesíti. A keresztény élet olyan ösvény, amely során nem egy törvényt kell megtartanunk, hanem Krisztussal kell találkoznunk, Őt kell befogadnunk és követnünk.” XVI. Benedek pápa

  Azért, hogy Jézus mellé szegődhessünk ebben a szent negyven napban, az Egyház böjtre hív minket. Mértékletességet kell gyakorolnunk, vagyis elengedni mindazt (legyen az étel, szórakozás, munka, bármi), ami a szükségesnél jobban magához köt, ezzel egyúttal el is választ Jézus Krisztustól, és így már nem szolgálja az életet. A jelenlegi gazdasági rendszert a mértéktelenség élteti, így nincs könnyű dolgunk. Ha tudatosan nem teszünk ellene, megállás nélkül ömlenek ránk az újabbnál újabb áruk, szolgáltatások és információk, és megállíthatatlanul pörög alattunk a mókuskerék. Bármennyire is beleszédültünk ebbe a színes, zajos vásári forgatagba, ha Jézussal szeretnénk tölteni a nagyböjtöt, most el kell hagynunk ezt a kavalkádot, és napjaink egyik legnagyobb luxuscikkéhez kell folyamodnunk: a csendhez.

  „Érzékszerveink mindegyikét bombázza a Gonosz, s hogy szívünk hangját meghalljuk, időnként be kell fogni fülünket, szemünket, és elmerülni a csendben.” (Papp Lajos)

  Mert „csak így nyithatunk teret annak, Aki a lágy szellőben szól hozzánk.” (Jálics Ferenc)

  Teremtsünk hát tudatosan magunknak minél több csendes percet, órát, akár teljes napot a nagyböjti időben. Menjünk ki Jézussal a pusztába, töltsünk minél több időt a Teremtővel a természetben! Engedjük, hogy formáljon minket, hogy megtisztítsa a tudatunkat, hogy újrahangolja a lelkünket, hogy visszavezessen saját teremtményi természetünkhöz. Merüljünk el a sokszólamú tájban, nézzük az ég madarait és a mező liliomait, halljuk meg a teremtett világ édes dalát és keserű kiáltását is, mélyen szívjuk magunkba az erdők oxigént árasztó leheletét, borzongjunk bele, milyen parányiak vagyunk, majd táguljunk bele a mindenségbe, és járjon át bennünket Pál apostol igaza: „Őbenne élünk, mozgunk, és vagyunk.” (ApCsel 17,28)

  Éljük át, tudatosítsuk napról napra, hogy milyen áldottak vagyunk!

 • Hazafelé - 2024. január 10

  Dátum: 
  2024. január 10. szerda - 16:35
  Helyszín: 
  Mária Rádió
 • Hazafelé - 2023. december 13

  Dátum: 
  2023. december 13. szerda - 16:34
  Helyszín: 
  Mária Rádió
 • Hazafelé - 2023. november 15

  Dátum: 
  2023. november 15. szerda - 16:34
  Helyszín: 
  Mária Rádió
 • Hazafelé - 2023. október 18

  Dátum: 
  2023. október 18. szerda - 16:34
  Helyszín: 
  Mária Rádió
 • Hazafelé - 2023. szeptember 20

  Dátum: 
  2023. szeptember 20. szerda - 16:32
  Helyszín: 
  Mária Rádió
 • Teremtésvédelmi körök - tucatnyi közösség tett lépéseket a tisztább jövőért

  2022 tavasza és 2023 novembere között a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület közreműködőként vett részt a Zöld Út Konzorcium KEHOP-3.1.5-21-2021-00003 számú “Szemléletformálás, oktatás, tudatosítás” elnevezésű projektjében.

  Az Egyesület célkitűzése és vállalása az volt a projekthez kapcsolódóan, hogy aktívan elősegítsük helyi teremtésvédelmi körök létrejöttét és működését országszerte. Olyan csoportokét, amelyek tudatosan tevékenykednek a katolikus plébániák, intézmények közösségeiben a teremtett világért, azon belül is a hulladékkezelés, a hulladékcsökkentés területén és a körforgásos gazdaság szemléletének terjesztése érdekében is cselekednek, megvalósítanak helyi jó gyakorlatokat. A projekthez kapcsolódóan szemléletformáló foglalkozásokat és komplex tudásátadó és programsorozatokat valósítottunk meg. Valamint elkészült két közösségek környezetvédelmi cselekvését segítő oldal, illetve a projekt során legalább tucatnyi olyan közösséggel kapcsolódtunk, akik aktív teremtésvédelmi munkát folytatnak.

  A “Szemléletformálás, oktatás, tudatosítás” elnevezésű projekt keretében a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesülettel körülbelül 50 helyszínen közel 100 alkalom során több mint 3500 résztvevőt mozgattunk meg szemléletformáló feladatokkal, kreatív foglalkozásokkal, előadásokkal, beszélgetésekkel, képzésekkel. Több tucat közösség és tucatnyi iskola saját rendezvényeit látogattunk meg a projekt időszakában, és mi magunk is szerveztünk eseményeket, találkozókat, amelyeken szerepet kapott a tematikus szemléletformálás. Ezeken gyerekeket és a felnőtteket ismertettünk meg a hulladékmegelőzés, a komposztálás, a körforgásos gazdaság szempontjaival, megoldásaival. Igyekeztünk közben bevonni a helyi közösségek tagjait is a tevékenységek szervezésébe, hangsúlyt fektettünk a velük való megismerkedésre, a céljaik, lehetőségeik feltérképezésére. Ahol pedig igény jelentkezett erre, a közösségi cselekvések elindításában, megvalósításában is mentori segítséget ajánlottunk és adtunk.

  2022 őszén a Laudato si’ Mozgalommal és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottságával együttműködésben a projekt keretében indult útjára magyarul a nemzetközi Laudato si’ Animátorprogram. Egy év alatt 3 online foglalkozássorozaton több mint 120 animátor végzett. A képzés célja az volt, hogy az animátorok helyi közösségeikben képesek legyenek felkészülten elősegíteni az aktív teremtésvédelmi cselekvést, ezáltal katalizátorai legyenek a helyiek szemléletváltásának és hétköznapi fogyasztási döntéseik környezettudatosabbá válásának. A sorozatok résztvevői már az Animátorprogram során megvalósítottak egy-egy környezetvédelmi témájú helyi mikroprojektet

  2023 novemberében az animátoroknak lehetőségük volt a személyes találkozásra is egymással és a Naphimnusz Egyesület tagjaival. Ezen a rendezvényen Péliföldszentkereszten az ismerkedés mellett lehetőség adódott a helyi tapasztalatok megosztására, a már sikeresen bevezetett gyakorlatok, a még kihívást jelentő feladatok megismertetésére. Az Egyesület bemutatta a résztvevőknek a projekt során elkészült szemléletformáló eszközeit is, amelyeket akár az animátorok is használhatnak a későbbiekben saját eseményeiken.

  2023 nyarától 5 közösségben közösségi komposzt program elindítását segítettük. A helyszínenként három-három workshop-alkalmat magába foglaló projektelem által a közösségek tagjai megismerkedhettek különböző komposztálási módszerekkel, információt és iránymutatást kaptak arról, hogyan érdemes közösségi komposztáló programot indítani és működtetni, valamint eszközöket is biztosított a projekt a saját komposztpontjuk beindításához.

  A “Szemléletformálás, oktatás, tudatosítás” elnevezésű projekt keretében a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület két online felületet is elkészíttetett. Ezek célja, hogy technikai támogatással és rendszerezett információval segítsék a helyi teremtésvédelmi körök önszerveződését és működését, valamint a hulladékcsökkentés elsősorban közösségi praktikáinak, a hulladékgazdálkodás rendszereinek alaposabb megismerését, a körforgásos gazdaság elveinek és gyakorlatainak ismeretét és kipróbálását is elősegítse a közösségekben.

  Ezen oldalak egyike a Teremtésvédelmi Hálózat (https://halozat.teremtesvedelem.hu) nevű felület. Ez egy együttműködési platform, amelyen az aktív teremtésvédelmi cselekvést már folytató katolikus közösségek megjelenhetnek, tevékenységeiket bemutathatják. Amellett, hogy tagjaikat és érdeklődőiket online is közösségbe szervezhetik, az egyes teremtésvédő körök a tapasztalatcsere és a hálózatosodás érdekében egymás munkájáról is tudomást szerezhetnek, a platform az ő kapcsolatfelvételüket is segíti. A  teremtésvédő körök számára a platform online szemléletformáló kvízjátékok szervezésére is lehetőséget biztosít, emellett országos és helyi események felhívásai is megjeleníthetőek rajta.

  A másik oldal egy a hulladékkezelés, a hulladékmegelőzés, a körforgásos gazdaság alapelveit, szempontjai és gyakorlatait megismertető módszertani gyűjtemény „Tegyétek! (https://tegyetek.teremtesvedelem.hu/) címmel. Ezen az oldalon a tematikus összefoglaló leírásokon kívül működő közösségi cselekvési ötleteket is összegyűjtöttünk. Ez a gyűjtemény a helyi teremtésvédő körök tapasztalataival (Jó példák) a későbbiekben is bővíthető, erre hívjuk is a helyi körök képviselőit, az Egyesület tagságát, a gyakorló Laudato si’ animátorokat és másokat is.

  A projekt keretében 2023 novemberéig számos tartós, a későbbiekben is használható és a teremtésvédő közösségek számára is átadható hulladékos szemléletformáló eszköz (játékok, foglalkozástervek leírásokkal, segédanyagokkal, plakátok, kérdőívek, kvízek), kommunikációs anyag (közösségre szabható, megosztható kampánysegédletek) készült el digitális és fizikai formában. A jövőben ezek is eszközként segíthetik a cselekvési lehetőségeket kereső közösségek munkáját.

  A projekt hozadéka volt, hogy az Egyesület aktív kapcsolatba került sok-sok katolikus közösséggel, ahol igény van az átfogó teremtésvédelmi gondolkodásra, ahol nyitott és elhivatott helyi szervezőket ismertünk meg, akik szívesen vesznek részt az országos keresztény környezetvédelmi mozgalomban, szerepet vállalnak abban, hogy saját közösségeikben segítsék a testvérek szemléletformálását, a kisközösségi gyakorlatok megvalósítását. A projektet követően az Egyesület céljának és feladatának tekinti ezeknek a kapcsolatoknak az ápolását, a hálózat szervezése során összegyűlt tapasztalatok és eszközök rendszerezését és megosztását.

  A Zöld Út Konzorcium „Szemléletformálás, oktatás, tudatosítás” címmel indult országos szemléletformáló kampányának célja volt, hogy a lakosság valamint a hazai gazdasági élet szereplői is számos új ismeretre tegyenek szert a hulladékgazdálkodással, hulladékképződés-csökkentési lehetőségekkel, a körforgásos gazdaság alapelveivel és a fenntarthatósággal kapcsolatban. A 15 szervezetet összefogó konzorcium vezetője a Energiastratégia Intézet Nonprofit Kft. volt.

  A Zöld Út Konzorcium KEHOP-3.1.5-21-2021-00003 sz. “Szemléletformálás, oktatás, tudatosítás” elnevezésű projektje a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 • Ökumenikus imanap az ENSZ Klímacsúcs döntéshozóiért

  Arra hívjuk a keresztény testvéreket, hogy imádkozzunk közösen a keresztény egyházak felhívásait követve a Dubajban november 30-án kezdődő ENSZ Éghajlatváltozási Konferencia (“COP28”) résztvevőiért. Azért, hogy a döntéshozók hallják meg a szegények és a Föld sóhaját, és merjenek olyan döntéseket hozni, melyek a pénz és a hatalom helyett a közjót és a teremtett világot szolgálják.

   
  Minden információ az imanapról erre >>>

   

Oldalak