Ingyenes teremtésvédelmi foglalkozások plébániáknak, közösségeknek

Nyomtatóbarát változat

"Ökológiai megtérésre van tehát szükségük, amely azt jelenti: engedik, hogy Jézussal való találkozásuk minden következménye megjelenjen az őket körülvevő világhoz fűződő kapcsolataikban. Annak a hivatásnak a megélése, hogy védelmezői legyünk Isten művének, lényegi része az erényes életnek, nem valami szabadon választható feladat s nem is a keresztény tapasztalat másodlagos szempontja." (Ferenc pápa, LS 216.)

Az ökológiai megtéréshez közösségeink támogatása megerősítő. Egyesületünk ingyenes, komplex teremtésvédelmi foglalkozásokkal szeretne segíteni, hogy ez a támogató légkör minél több helyen létrejöhessen. Plébániai, közösségi összejöveteleken megvalósítható programjainkkal a környezeti problémákra, azok okaira és következményeire, az egyéni valamint a közösségi megoldási és cselekvési lehetőségekre segítünk ráirányítani a testvérek figyelmét. Gondolatébresztő, reflektív, tettekre inspiráló módon szeretnénk megmutatni, hogy a dolgokon lehet változtatni” LS 13.

2023-ban foglalkozásaink elsősorban a hulladékmegelőzés és a körforgásos gazdaság témája köré szerveződnek (pl. kukavizsgálat, ökoszimulációs játék, előadás és beszélgetés a Laudato si'-ről, ruhacserék tudatos szemléletformálásának segítése, tudatos vásárlás, hulladékmentes zarándoklat, teremtésvédelmi lelkiösvény). Ezzel a mindenki számára szemmel látható és kézzel fogható témával igyekszünk a rendszerszintű szemléletformálást segíteni, a hétköznapokban és közösségeinkben is megvalósítható cselekvési lehetőségeket megismertetni, szembeszállni a selejtezés kultúrájával, amelynek felelősségére Ferenc pápa is újra és újra is felhívja a figyelmünket. A hétköznapi környezetvédelmi alapelvek mellett hangsúlyt fektetünk a teremtett világ iránti, hitünkből fakadó felelősségünk felismertetésére, a lelkiségi szempontokra is, melyek erősítik kapcsolódásunkat a Teremtővel, így szilárdabbá és bensőbbé teszik motivációinkat a változtatásra, egybefonódva Krisztus-követésünk alapvető irányával.

Milyen alkalmakra ajánljuk a foglalkozásainkat?

  • lelkinapra,
  • plébániai, közösségi rendezvényekre,
  • táborokra,
  • fesztiválokra,
  • zarándoklatokra

Foglalkozásaink:

  • megbeszélés szerint csoportra, alkalomra szabhatóak
  • kisebb csoportokkal és nagyobb rendezvényeken is megvalósíthatóak (interaktív foglalkozás/előadás/beszélgetés/teremtésvédelmi stand)
  • iskolás kortól felnőtt korig választhatóak
  • rövid, pár perces foglalkoztatástól (pl. egy nagyobb rendezvény teremtésvédelmi standján), hosszabb interaktív foglalkozásokon át a nagyobb előadásokig lehet választani programokat

Foglalkozásvezetőink tapasztaltak a szemléletformálásban, környezeti nevelésben.

A foglalkozások költségeit jelenleg pályázati támogatásból finanszírozzuk. Ugyanakkor munkánk hosszútávú fenntartásához Egyesületünk szívesen fogad önkéntes adományt.

Egyszeri szemléletformáló programok mellett igény esetén szívesen közreműködünk a helyi közösség teremtésvédelmi aktivitásának kialakításában tanácsadó, mentoráló beszélgetésekkel. (Pl. hogyan érdemes nekiállni a plébániai rendezvények hulladékcsökkentésének, közösségi komposztáló kialakításának, milyen szemléletformáló programokat érdemes még szervezni, hogyan vonható be a teljes közösség?)

Foglalkozásainkról röviden:

Csoportos interaktív foglalkozások (kb 45 percben):

Hulladékpiramis: Rövid interaktív előadás és ezt követő bevonó, gondolatindító beszélgetés a hulladékmegelőzés és -kezelés különböző szintjeiről, arról, hogyan előzhetjük meg a szemét keletkezését egyszerűen egyéni tudatossággal és közösségi megoldások segítségével. Felső tagozatos és középiskolás korosztálynak ajánljuk.

Csak komposzt? Interaktív szemléletformáló foglalkozás arról, hogy a komposztálás valójában komplex teremtésvédelmi cselekedet. Akkor igazán hatékony, ha van lehetőség vagy szándék komposztálásra, amelynek megvalósításában szívesen segítünk. Egyébként bármely olvasni tudó korosztályra adaptálható.

 

Kukavizsgálat: Mi van a szemetesünkben és hova való lenne? Játékos foglalkozás elsősorban alsó tagozatosoknak a szelektív hulladékgyűjtésről a megszokott 3 kukán túl.

Teremtésvédelmi lelkiösvény: a 2022. évi teremtés hete tematikája alapján interaktív módon veszi végig, hogyan tudunk Isten szándéka szerint kapcsolódni különféle teremtménytársainkoz. A lelki ösvényt felső tagozatos és középiskolás korosztálynak ajánljuk, de a tematika alapján alsósoknak is kidolgoztunk egy 45 perces foglalkozást.

A Laudato si’ enciklika dióhéjban: Beszélgetés és rövid ismeretátadás a Laudato si’-ről. Hogyan illeszkedik az egyház társadalmi tanításába, hogyan viszonyul a zöld mozgalom elképzeléseihez és mik a pápai körlevél következményei mindennapi életünkre vonatkoztatva? Ha van szándék az enciklika közösségi életre keltésére, akkor az ismeretátadós foglalkozás után egy mentorált közös ötletelésre is hívjuk a résztvevőket. Gimnazistáknak vagy akár érdeklődő tanároknak, tantestületeknek is ajánljuk.

Hulladékmentes zarándoklat: A Laudato si’ megélésének egyik legszebb formája, ha az enciklika elveit egyházi rendezvényeinken rögtön át is ültetjük a gyakorlatba. Mentorfoglalkozásunkban bemutatjuk, mire van szükség technikai szinten egy hulladékmentes zarándoklathoz, és azt is, hogyan tudjuk közösségünkben ezt ténylegesen is megvalósítani.

Ökoszimulációs játék: vezetett csoportos szimulációs játék, mely játékosan, tapasztalati úton mutat rá egy-egy teremtésvédelmileg is fontos jelenségre, pl. átbillenés, késleltetett visszacsatolás, stb. Elsősorban középiskolásoknak, tantestületeknek ajánljuk.

Előadások, beszélgetések:

Arról és úgy, amiről és ahogy az a közösségnek a leghasznosabb: frontálisan vagy interaktívan, teológiai vagy gyakorlati fókusszal, hosszan vagy röviden, játékosan vagy tudományosan - teremtésvédelem igény szerint.

Teremtésvédelmi stand:

Kiadványok, pár perces kvízek, feladatok kicsiknek és nagyoknak, ökolábnyom-mérés, rövid személyes beszélgetés - mindez egy asztalra sűrítve.

----------------------------------------------

Letölthető rövid tájékoztató (a képre kattintva külön ablakban nyílik):

-----------------------------------------------------------------------------

A foglalkozások a Zöld Út Konzorcium KEHOP-3.1.5-21-2021-00003 sz. “Szemléletformálás, oktatás, tudatosítás” elnevezésű projektje részeként a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulhatnak meg.