Laudato si' év lezárása - május 17.

Nyomtatóbarát változat

A közös otthonunk gondozásáról szóló enciklika megjelenésének évfordulóján Ferenc pápa Laudato si'-évet hirdetett. Ennek záróhetét most, május 16–25 között ünnepeljük. A Fokoláre mozgalom magyarországi EcoOne munkacsoportja az enciklikából vett napi idézetekkel szeretné segíteni a kapcsolódást a Szentatya kezdeményezéséhez, amit örömmel osztunk meg mi is.

LS 85: A természetet szemlélve

Isten írt egy csodaszép könyvet, „amelynek betűi a világon élő tömérdek teremtmény”. A kanadai püspökök találóan fogalmazták meg, hogy egyetlen teremtmény sem marad kívül Isten e megnyilvánulásán: „A legszélesebb panorámától a legjelentéktelenebb életformáig a természet az ámulat és a félelem folyamatos forrása. Továbbá folyamatos kinyilatkoztatása az isteninek.” Japán püspökei pedig rendkívül szuggesztív dolgot mondtak: „Aki felismeri, hogy minden teremtmény saját létezésének himnuszát énekli, az boldogan él Isten szeretetében és reményben.” A teremtésnek ez a szemlélése lehetővé teszi, hogy minden dolgon keresztül felfedezzünk egyfajta tanítást, amelyet Isten közölni akar velünk, mert „a teremtés szemlélése a hívő számára egyúttal egy üzenet meghallgatása, egy paradox és csendes hang meghallása.” Mondhatjuk, hogy „a Szentírásban foglalt, szoros értelemben vett kinyilatkoztatás mellett isteni megnyilvánulás történik akkor is, amikor ragyog a nap és amikor leszáll az éj.” Ha pedig az ember odafigyel erre a megnyilvánulásra, megtanulja felismerni önmagát a többi teremtménnyel való kapcsolatában: „Magamat fejezem ki azzal, ahogyan a világot kifejezem; saját szent voltomat kutatom, amikor próbálom megfejteni a világét.”