Ökumenikus imanap a döntéshozókért - 2023. november 30.

Nyomtatóbarát változat

Arra hívjuk a keresztény testvéreket, hogy imádkozzunk közösen a keresztény egyházak felhívásait követve a Dubajban november 30-án kezdődő ENSZ Éghajlatváltozási Konferencia (“COP28”) résztvevőiért. Azért, hogy a döntéshozók hallják meg a szegények és a Föld sóhaját, és merjenek olyan döntéseket hozni, melyek a pénz és a hatalom helyett a közjót és a teremtett világot szolgálják.

Mi ez a COP28? Mi közünk ehhez keresztényként? Miért megy oda a pápa?

Az ENSZ 1992-ben elfogadott Éghajlatváltozási Keretegyezményéről a részes felek (“Parties”) minden évben konferenciát tartanak (rövidítése: “Conference of the Parties”, “COP”). Az idei a 28. a konferenciák sorában, innen a név: COP28.

Az éves konferencián a tárgyalók áttekintik az eddigi eredményeket és új célokat tűznek ki, új vállalásokat tesznek. A 21. konferencia (“COP21”) eredményeként született meg 2015. december 12-én az ún. “Párizsi Megállapodás”, mely komoly lépést jelentett az éves konferenciák sorában. A megállapodás fő célkitűzése volt, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedését biztosan 2°C alatt tartsuk az iparosodás előtti szinthez képest, és törekedjünk arra, hogy a hőmérséklet-emelkedés 1,5°C-ra korlátozódjon.

A Párizsi Megállapodás mérföldkő a többoldalú együttműködések sorában, mert először született kötelező erejű megállapodás az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében. Ugyanakkor ez a megállapodás is csak önkéntesen vállalt, és nem elégséges kötelezettségeket tartalmazott az azt elfogadó országok számára.

Ezért is hangsúlyozza Ferenc pápa, hogy nagyon fontos lenne végre a korábbi vállalásokat szigorítani. A klímaváltozásból eredő károk kompenzálására és a közösen kitűzött klímacélok elérése érdekében pedig a fejlődő országok, különösen a legszegényebb országok támogatásának jelentős megemelését, valamint ezeknek a forrásoknak a valódi hozzáférhetővé tételét is határozottan javasolja.

A COP28 klímacsúcs 2023. november 30-án nyitóünnepséggel kezdődik meg Dubajban, az Egyesült Arab Emirátusokban (United Arab Emirates, UAE). Ezt követően pedig december 1-től 12-ig zajlanak majd az érdemi tárgyalások. A nemzetközi találkozón 200 kormány döntéshozói, nemzetközi nem kormányzati környezetvédelmi szervezetek, vállalatok és a magánszektor képviselői vesznek részt összesen kb. 70.000-en. Ferenc pápa a találkozó jelentősége miatt szintén személyesen részt vesz a klímakonferencián.

A katolikus egyház régóta foglalkozik az ökológiai kérdéssel

VI. Pál pápa 1972-ben az ENSZ első környezetvédelmi konferenciájára bölcs hangú üzenetet küldött. II. János Pál pápa pedig azt mondta, hogy az ember az egyház útja és az egyház az ember szakértője. XVI. Benedek pápa ezt nevezte humánökológiának, amely az embert állítja a középpontba, de nem úgy, mint a világ korlátlan urát, hanem úgy, mint aki szeretne Istennel, embertársaival, önmagával és a teremtett világgal is rendezett kapcsolatot fenntartani. Ez a szemlélet arra hív meg, hogy úgy tekintsünk erre a problémára, mint amely az egész embert és környezetét – az egész teremtett világot – érinti. Nem fogunk rá megoldást találni, ha nem az emberi mivoltunkból indulunk ki. Tartós változás pedig nem érhető el kulturális változás nélkül.

Ferenc pápa megnyilatkozásai (Laudato si’ enciklika, 2015., Laudate Deum apostoli buzdítás, 2023.) is ebbe a sorba illeszkednek. Október 4-én, Szent Ferenc ünnepén kiadott apostoli levele, a LAUDATE DEUM pedig kifejezetten a COP28 döntéshozóinak szól. Ebben a dokumentumban a Pápa azonnali, hatékony változtatásokat sürget. Felhívása hangsúlyozására személyesen vesz részt a klímacsonson.

Ám nemcsak a katolikus, hanem az egyházak ökumenikus közössége is megnyilatkozott a COP28-cal kapcsolatban, melynek üzenetei nagyban összecsengenek Ferenc pápa üzenetével. Az Egyházak Világtanácsa (WCC) szintén közös nyilatkozatot adott ki a COP28 alkalmából, és egy másik vallásközi deklaráció is született.

Mit tehetünk mi?

Amellett, hogy a hétköznapokban egyéni és közösségi életünkben igyekszünk a teremtett világgal harmóniában élni, felelősen bánni a Teremtő által számunkra ajándékozott javaival és embertársainkkal, most, a COP28 idején biztosítsunk imahátteret, hogy a világ felelős döntéshozói a szegények és a Föld sóhaját meghallva kellő komolysággal és határozottsággal tegyenek vállalásokat, a pénz és a hatalom helyett a közjót és a teremtett világ javát tartsák szem előtt döntéseik meghozatalakor.

A magyarországi teremtésvédelmi szervekkel és szervezetekkel a Pápa és a többi egyház világméretű felhívásához kapcsolódva, most minden közösséget arra hívunk, hogy ki-ki a saját lehetősége szerint csatlakozzon a közös imádkozáshoz. A gyülekezeti közösségek miséken/istentiszteleteken, hétközi alkalmakon, családi körben vagy baráti közösségben elmondott imádsággal is részt vehetnek a közös otthonunkért mondott közös könyörgésben.

Ezek mellett az ökumenikus teremtésvédelmi közösséggel egy országos imaalkalmat is szervezünk, melyet 2023. november 30-án este 7 órai kezdettel online tartunk meg (Zoom felületen). Erre minden érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és várunk. Az online imádságon különböző felekezetek képviselői szólalnak majd meg közös hangunk, közös kéréseink és közös imádságunk kifejezésére – közös otthonunkért.

Az online imaalkalomhoz csatlakozni ezen a címen lehet: https://bit.ly/COP28-imaora

Segédanyagok helyi közösségi alkalmak szervezéséhez

A helyi közösségi imaalkalmak szervezésének segítéséhez összeállítottunk és ökumenikus gondozásban közreadunk egy segédanyagot, valamint az alkalmak hirdetését segítő egységes plakátot és szórólapot is. A segédanyag amellett, hogy segít eligazodni az alapvető fogalmak és dokumentumok gyűjteményében, felkínál imádságszövegeket is, melyek az alkalom témájához illeszkednek.

Az útmutató itt is lapozható, de alább pdf formátumban le is tölthető.

Milyen módon hívhatjuk fel a helyi testvérek figyelmét a teremtett világ védelmére és a kiállásra a COP28 ügyében?

Például:

  • Miseszándék felajánlásával, az istentiszteletben az alkalomról való megemlékezéssel.
  • Közös könyörgés elmondásával. - Javaslatok az Útmutatóban.
  • Imaalkalom szervezésével. - Imajavaslatok az Útmutatóban.
  • A Laudate Deum egészének vagy részleteinek közreadásával. - Ehhez egy infografikát is készített a Vatikán. Letölthető lejjebb.
  • A Jesuit European Social Center által készített Imakalauz közreadásával, imádságainak és elmélkedéseinek felhasználásával.  - Letölthető lejjebb.

Letölthető segédanyagok

Ökumenikus imanap a döntéshozókért - segédanyag imajavaslatokkal és könyörgésekkel.

Az imanap központi plakátjai.

Szerkeszthető plakátok/szórólapok közösségeknek:
Canva alkalmazással
.jpeg és .pdf formátumban

Szerkeszthető FB bejegyzés:
Canva alkalmazással
.jpeg formátumban

Laudate Deum infografika

Jezsuita Imakalauz

 

Sajtóközlemény az imanapról és az imaháttérről.