Rólunk

Nyomtatóbarát változat

Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület

KÖZÖSSÉGBEN VELED A TEREMTETT VILÁGÉRT!

 

A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület küldetése 2011-es megalakulása óta, hogy a hivatalos egyházi szervezetek kezdeményezéseivel teljes összhangban, mintegy arra adott „alulról jövő” válaszként, kihasználva a társadalmi környezetben civil szervezetként adódó mozgásteret, népszerűsítse és segítsen átültetni a gyakorlatba az Egyház tanításának megfelelő környezettudatos gondolkodás- és cselekvésmódot.

Célunk aktívan elősegíteni a magyar katolikus közösségek teremtésvédelmi elköteleződését, és koordinálni a közösségek  együttműködését ebben a témában, összekapcsolni a teremtett világ megóvásáért tevékenykedni szándékozókat.

Víziónk olyan “tradícióban gyökerező, az egyetemességbe kapcsolódó, felelősen gondolkodó és cselekvőképes közösségek létrejötte, amelyek olyanok az ökológiai válság által fenyegetett világban, mint a talajt megkötő növények az eróziótól fenyegetett hegyoldalon”.

Egyesületünk feladatának tartja, hogy „a már létező közösségeket megismertesse a teremtésvédelem spiritualitásával, elősegítse ezáltal, hogy a vízióban megfogalmazott szerepüket be tudják tölteni, azaz váljanak önálló, felelősen gondolkodó és cselekvőképes, önfenntartó közösségekké.”

MIT TESZÜNK CÉLJAINK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN?

 • cikkeket publikálunk a teremtesvedelem.hu honlapunkon és a facebook oldalunkon, minden évben készítünk böjti illetve adventi elmélkedéseket a teremtésvédelemhez kapcsolódóan,
 • a Magyar Kurír internetes portálon Teremtésvédelmi kalendárium címen kéthetente jelennek meg önkénteseink által írott cikkek,
 • a Mária Rádióban minden hónapban adásba kerül tematikus teremtésvédelmi magazinunk illetve rövid keddi „Nézőpont” jegyeztünk, alkalmanként tematikus napot szerkesztünk (korábbi adásaink, 2021-es adások a Hazafelé műsorában),
 • a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával közösen havonta Naphimnusz Műhely címmel mindenki számára nyitott teremtésvédelmi szemináriumot tartunk, amelyet a teremtésvédők szentségimádása előz meg a Főiskola kápolnájában,
 • HolNAPHIMNUSZ címen mobil teremtésvédelmi kiállítási anyagot készítettünk, amely közösségek számára, rendezvényekre kölcsönözhet,

 • a Föld napjához kapcsolódóan több alkalommal szerveztük meg a Naphimnusz Pikniket, melynek során minden évben más-más katolikus közösséghez látogatunk el,
 • Egyházmegyei teremtésvédelmi referens képzést szerveztünk azért, hogy minden hazai egyházmegyének legyen olyan munkatársa, aki helyben felkészülten segítheti a teremtésvédelmi kezdeményezések létrejöttét, erősödését,
 • évről évre közreműködünk a „Teremtés Hete” ökumenikus ünnep szervezésében, a tematikus füzet kidolgozásában és a katolikus közösségekhez való eljuttatásában,
 • szívesen népszerűsítjük a teremtésvédelem eszméjét kisebb vagy nagyobb közösségekben (pl. iskolák, plébániák, táborok) plakátokkal, fair-trade büfé szervezésével, beszélgetésekkel és ökojátékkal,

 • előadásokat tartunk, és szerveztünk egy sikeres konferenciát Teremtésmegőrzés, ökoteológia - elmélet és gyakorlat” címmel,
 • elindítottuk a Gyümölcsész programot a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megmentésére, fennmaradásuk elősegítésére, a hagyományos művelésű gyümölcstermesztés népszerűsítésére, gyümölcsfákat telepítettünk és ennek során hozzájárultunk a teremtésvédelem elveinek közösségi megéléséhez,
 • fórumot kínálunk a helyi közösségeikben teremtésvédelmi aktivitást végzők vagy tervezők találkozásához, tapasztalatcseréjéhez.

Egyesületünk várja mindazon aktív katolikus keresztények (vagy akár más meggyőződésűek) jelentkezését, akik felismerik felelősségüket a teremtett világért, és annak megóvásért az Egyház tanításának szellemében aktívan tenni is szeretnének. Általános tapasztalat, hogy sok keresztény közösség még mindig nem eléggé fogékony ezekre a törekvésekre, így az a célunk, hogy tartsuk egymásban a lelket, megosszunk egymással sikereinket, kudarcainkat, és lássuk, hogy nem vagyunk egyedül törekvésünkben.

Egyesületünk működése leginkább önkéntesmunkára épül, tevékenységeinket tagdíjakból, pályázatokból és nem utolsó sorban magánadományokból finanszírozzuk. A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület munkájához szívesen és hálásan fogadunk támogatásokat, adó 1% felajánlásokat!

Bankszámlaszámunk: Magnet Bank 16200223-10046852

 

Adószámunk: 18210462-1-43

Letöltés: