pápai enciklika

 • A Laudato Si' enciklika imái

  Ferenc pápa eredetiben június 18-án közzétett, majd magyar nyelvű fordítását szeptember 29-én a Parlament Felsőházi termében megjelentetett Laudato Si' (Álldott légy!) kezdetű teremtésvédelmi enciklikája két imádságot is javasolt számunkra. Az egyiket azért, hogy közösen mondhassuk mind, akik hiszünk a mindenható, teremtő Istenben. Ez így hangzik:
   
  Ima földünkért
   
  Mindenható Isten,
  te az egész világmindenségben,
  de legkisebb teremtményedben is jelen vagy,
  és gyengéd szeretettel veszed körül
  mindazt, mi létezik.
  Öntsd belénk szereteted erejét,
  hogy óvjuk az életet és a szépséget,
  tölts el minket békével,
  hogy fivérként és nővérként éljünk,
  és ne ártsunk senkinek!
  Szegények Istene,
  segíts, hogy megmentsük azokat,
  akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek,
  de akik oly értékesek szemedben!
  Gyógyítsd meg életünket,
  hogy védelmezői legyünk a világnak,
  ne kifosztói,
  a szépség terjesztői legyünk,
  ne a szennyezésé és a pusztításé!
  Érintsd meg azok szívét,
  akik csak haszonra törekszenek,
  a szegények és a föld kárára!
  Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét,
  hogy ámulattal tekintsünk rájuk,
  hogy felismerjük: szoros egységben vagyunk
  minden teremtménnyel
  végtelen világosságod felé vezető utunkon!
  Köszönjük, hogy mindennap velünk vagy!
  Kérünk, légy segítésünkre
  az igazságosságért, a szeretetért és a békéért
  folytatott küzdelmünkben!
   
  A másikat pedig azért javasolta, hogy mi, keresztények vállalni tudjuk azokat a kötelezettségeket, amelyeket Jézus evangéliuma megkíván tőlünk.
  Ez így hangzik:
   
  A teremtett világgal együtt mondott keresztény ima
   
  Áldunk téged, Atyánk,
  minden teremtményeddel együtt,
  melyek erős kezedből kerültek ki,
  a tieid,
  telve vannak jelenléteddel és gyengéd szereteteddel.
  Áldott légy!
  Isten Fia, Jézus,
  általad teremtetett minden.
  Testet öltöttél Mária anyai méhében,
  e föld részévé lettél,
  és emberi szemmel nézted a világot.
  Ma benne élsz minden teremtményben
  feltámadottként, dicsőségben.
  Áldott légy!
  Szentlélek, te világosságoddal
  az Atya szeretete felé irányítod ezt a világot,
  és kíséred a teremtés fájdalmas sóhajtozását,
  de ott élsz a mi szívünkben is,
  hogy a jóra ösztönözz minket.
  Áldott légy!
  Egy és hármas Urunk,
  végtelen szeretetű csodálatos közösség,
  taníts meg, hogy meglássunk téged
  a világmindenség szépségében,
  ahol minden rólad beszél!
  Indíts minket dicséretre és hálára
  minden egyes teremtményedért!
  Add meg a kegyelmet,
  hogy szoros egységben érezzük magunkat
  mindazzal, ami létezik!
  Szeretet Istene,
  mutasd meg helyünket ebben a világban,
  hogy szereteted eszközei legyünk
  minden élőlény számára ezen a földön,
  hiszen te egyikükről sem feledkezel meg!
  Világítsd meg a hatalom és a pénz birtokosait,
  hogy óvakodjanak a közömbösség bűnétől,
  szeressék a közjót, segítsék a gyengéket,
  és legyen gondjuk erre a világra, ahol lakunk.
  A szegények és a föld ezt kiáltják:
  Urunk, ragadj meg minket hatalmaddal és világosságoddal,
  hogy védjünk minden életet,
  hogy egy jobb jövőt készítsünk elő,
  hogy eljöjjön a te országod,
  az igazságosság, a béke, a szeretet és a szépség országa!
  Áldott légy!
  Ámen.