Ferenc pápa Laudato Deum kezdetű apostoli levelének részletei

Nyomtatóbarát változat
Ferenc pápa már korábban jelezte, hogy az ökológia védőszentjének, Assisi Szent Ferencnek ünnepén, október 4-én újabb üzenettel fordul a világhoz. Ez az üzenet kapcsolódik a Laudato si’ enciklika programjához és tanításához. A ma – világnyelveken – nyilvánosságra hozott apostoli levél tartalmából olvashattok idézeteket Zlinszky János fordításában és szerkesztésében.
- - - - - - -
Laudate Deum - Dícsérjétek Istent!
A jóakaratú embereknek, szenvedő bolygónk testvéreinek, a klímaválságról.
Ferenc pápa apostoli levele
Róma, 2023. október 4.
 

 
Nyolc év telt el a Laudato si’ enciklika megjelentetése óta.
Válaszaink elégtelenek voltak, a világ omladozik körülöttünk.
Globális kérdésről van szó, és emberi méltóságunk a tét.
A klímaválság a strukturális bűn tragikus, szembeszökő példája.
A kérdés körül nem szűnik a ködösítés, a csúsztatás, a hamis információ terjesztése.
Még a katolikus egyházon belül is megjelennek ezek az ostoba nézetek.
Nem kétséges azonban, hogy a változás sebessége példátlan és egyedi, hogy a változást az emberi tevékenység váltja ki, hogy az a legszegényebbeket sújtja legjobban, noha ők felelnek érte legkevésbé.
A klímaváltozás pusztítja az életfeltételeket, a vagyont, a munkahelyeket.
Bizonyos hatások már visszafordíthatatlanok lehetnek. A helyzet egyre kritikusabb, kockázatosabb.
Ebben a helyzetben a technológiai lehetőségek, az erőforrások fölötti hatalom egy szűk réteg kezében összpontosul. Azonban a hatalom növelése és koncentrációja nem jelent haladást az emberiség számára.
Technológiai fejlődésünk nem társul a felelősségérzet és a lelkiismeret fejlődésével. Képtelenek vagyunk tiszta fejjel önuralmat gyakorolni.
Becsületes tisztánlátásra van szükségünk, hogy beismerjük: a “haladásunk” ellenünk fordult.
A marketing és a hazug tájékoztatás elfedi a hatalom erkölcstelenségét.
A haladásról és gazdasági növekedésről való szólamok elfedik a valóságot a helyi közösségek elől, akik élőhelyeik pusztulásával, földjeik elvesztésével, életminőségük romlásával, közösségeik szétzilálódásával és a jövőbe vetett remény elvesztésével fizetnek.
Mindennek gyökere az, ahogy a gazdaságot értelmezzük és működtetjük: a mindenekfölötti profitmaximalizálás, és a jómódú kevesek helyzetének megszilárdítása érdekében.
A változást, megoldást többoldalú államközi megállapodások megkötése és végrehajtása hozhatja el, nem valamely nagyhatalmú, szűk elit alkotta világkormány.
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének idei, Dubaiban rendezendő 28. konferenciája irányváltást hozhatna, hitelesítve az eddigi jóindulatú, de elégtelen erőfeszítéseket. Jogilag kötelező megállapodásra van szükség az energia-átmenetről, amely hatékony, mindenkire érvényes, és átlátható.
Tisztáznunk kell végre hogy a klímakérdés nem valami romantikus zöld ügy, hanem emberi és társadalmi probléma a közösségek és kormányzás minden szintjén.
Az emberi élet azonban értelmezhetetlen és fenntarthatatlan a többi teremtmény nélkül. Az univerzum tagjaként, láthatatlanul összekapcsolva, egyetlen család vagyunk. Nem saját akaratunkból – Isten kötött össze bennünket.
Ezért a kiengesztelődés zarándoklatára hívok minden embert, azzal együtt, hogy leghatékonyabb válaszok nem az egyes emberektől, hanem nagyléptékű nemzeti és nemzetközi szintű politikai döntésektől várhatók. A legfontosabb azonban annak belátása, hogy tartós változás nem érhető el kulturális változtatás nélkül, egy érettebb életstílus és meggyőződés nélkül, a személyes szintű változás nélkül. Elsősorban a felelőtlen nyugati életstílus széleskörű megváltoztatása hozna jelentős és hosszútávú eredményt, továbblépést az egymásról való őszinte gondoskodás felé.
Levelem kezdő gondolata, felszólítása nem véletlenül az, hogy “Istent dícsérjétek!” Amikor ugyanis emberek Isten helyét akarják elfoglalni, ezzel saját maguk legádázabb ellenségeivé válnak.