Laudato si' év lezárása - május 20.

Nyomtatóbarát változat

A közös otthonunk gondozásáról szóló enciklika megjelenésének évfordulóján Ferenc pápa Laudato si'-évet hirdetett. Ennek záróhetét most, május 16–25 között ünnepeljük. A Fokoláre mozgalom magyarországi EcoOne munkacsoportja az enciklikából vett napi idézetekkel szeretné segíteni a kapcsolódást a Szentatya kezdeményezéséhez, amit örömmel osztunk meg mi is.

Az enciklikában többször esik szó a javak kezeléséről (LS 93., 95.):

A magántulajdon alárendelésének elve a javak egyetemes rendeltetésének, valamint felhasználásuk egyetemes joga a szociális magatartás „aranyszabálya” és az egész társadalmi-etikai rend legelső elve.

A keresztény hagyomány soha nem ismerte el feltétlennek és érinthetetlennek a magántulajdonhoz való jogot, és hangsúlyozta mindenféle magántulajdon társadalmi szerepét.

… nem volna igazán emberhez méltó a fejlődés olyan típusa sem, amely nem tisztelné, és nem mozdítaná elő az ember személyes és társadalmi, gazdasági és politikai jogait, valamint a népek és nemzetek jogait….

Az Egyház igenis védi a magántulajdonhoz való törvényes jogot, de nem kevésbé világosan azt is tanítja, hogy mindig társadalmi jelzálog terhel minden magántulajdont, hogy a javak azt az általános rendeltetést szolgálják, amelyet (Isten) adott nekik.