Laudato si' hét 2020 - felhívás és bevezető

Nyomtatóbarát változat

2015-ben Ferenc pápa Laudato si' címmel enciklikát, azaz minden e Földön élő embernek szóló levelet írt „közös otthonunk” gondozásáról, mely magyar nyelven „Áldott légy” címmel jelent meg. A dokumentum hazai bemutatására az Országházban került sor Köztársasági Elnök úr és Bíboros úr, valamint más magas rangú állami és egyházi méltóságok, külföldi vendégek jelenlétében.

Most, a megjelenés ötödik évfordulóján, május 16. és 24. között a Szentatya meghirdette a „Laudato si' Hetet”. Ennek célja, hogy áttekintsük, mi történt az elmúlt időszakban az enciklikában megfogalmazott átfogó globális környezeti és társadalmi kihívások megoldásáért, „közös otthonunk” megóvása területén, valamint hogy ismételten valós cselekvésre szólítsa fel a világ vezetőit és minden embertársunkat.

A felhívás tehát mindannyiunkhoz szól, hogy legyünk cselekvő részesei az enciklikában foglaltak megvalósításának, „védelmezői Isten művének” mert az „nem valami szabadon választható feladat” (LS 217). Abban reménykedünk, hogy ez a hét a Szentatya szándékai és szavai szerint Magyarországon is – az Urat és alkotását dicsőítő imádság ideje mellett – a cselekvés és az elmélyült közös gondolkodás ideje lesz egy „átfogó ökológiai” értelmezésben. „Mindenki tehetségére és részvételére szükség van az Isten teremtésével való emberi visszaélés okozta kár helyreállítására” (LS 14).

Tegyük meg, ami tőlünk telik a szűkölködők támogatása és a Föld megóvása érdekében! Legyünk a magunk területén az enciklika szószólói, de egyben a teremtett világ védelmének cselekvő munkatársai is (miközben egy másik évforduló is esik erre az időszakra, hiszen éppen ötven évvel vagyunk az első Föld Napja, mint civil környezeti kezdeményezés ünneplése után).

Tegyünk meg egy jelentős, vagy akár az első lépést! A Laudato si' Hét minden napján este hatkor „zarándokoljunk közösen”! Menjünk el lélekben, imával, virtuálisan, vagy ha módunk van rá, akár valóságosan is egy megszentelt helyre, ami a teremtett világgal és Teremtőjével való egységet jelképezi számunkra. Ez lehet egy templom, egy út menti kereszt, egy számunkra Isten kezenyomát hordozó, dicsérő szép természeti hely, vagy akár Assisi Szent Ferenc szobra (Wágner Nándor alkotása) a Filozófusok kertjében a Gellért-hegyi víztározó fölött.

Fontos az is, hogy a mi viszonylag kényelmes életünk mellett gondoljunk arra a sok-sok emberre, akiknek nem jön „automatikusan” tiszta víz a csapból, akik sok ezernyi lépést tesznek meg egy-egy vödör friss vízért, ha egyáltalán jut nekik...

A Szentlélekkel betöltekezve, így vagy úgy biztos „találkozunk” egyszer a héten – természetesen mindenképpen „tisztes távolságra” egymástól.

 

A hét megünneplésének elősegítése érdekében a teremtesvedelem.hu oldalon a hét során mindennap felkínálunk elmélkedésre egy-egy imarészletet és idézetet az enciklikából.

 

 „….Világítsd meg a hatalom és a pénz birtokosait, hogy óvakodjanak a közömbösség bűnétől, szeressék a közjót, segítsék a gyengéket, és legyen gondjuk erre a világra, ahol lakunk. A szegények és a föld ezt kiáltják: Urunk, ragadj meg minket hatalmaddal és világosságoddal, hogy védjünk minden életet, hogy egy jobb jövőt készítsünk elő, hogy eljöjjön a te országod, az igazságosság, a béke, a szeretet és a szépség országa! Áldott légy! Ámen. (LS, A teremtett világgal együtt mondott keresztény ima, részlet)