A teremtés keresztútja

Nyomtatóbarát változat

Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet…

(Ter 1,1)

... egy fokozatosan fejlődő természet, tele szépséggel és élettel, tele törékenységgel és elmúlással.

 

Nyitó gondolatok

Ember, gondolj nemcsak a saját szenvedésedre, hanem mások szenvedésére is.

Ember, gondolj nemcsak az én szenvedésemre, hanem az egész teremtés szenvedésére is.

Nem akarom, hogy a szemetek mindig csak az eget kémlelje.

Azt akarom, hogy nyitott szemmel járjatok a világban.

Ezért vagyok emberi lény, egy szenvedő emberi lény.

És te, légy velem, te könyörületes ember.

A keresztények úgy vélik, hogy a mindenható Isten a názáreti Jézusban emberré lett,

"Testté", ahogy János evangéliuma mondja.

Isten "testté lett" a földi történelemben,
ezáltal időszerű, földi, átmeneti, múlandó.

Jézus szenvedésében a Teremtés emberi kezek általi egyre gyorsuló pusztítása kerül hozzánk közel.

Jézus minden szenvedő teremtmény kereszthordozója; a szenvedés közepette az ő hangja a teremtmények hangja is: megtört, alig hallható, könnyekkel és fájdalommal teli – az utolsó reményben.

Jézus maga fejezi ki e keresztút során a teremtett világ szenvedését az imádságban: vádként, amely arra törekszik, hogy felébresszen minket, hogy végre aktívan járuljunk hozzá a világ üdvösségéhez.

 

I. állomás: elítélve – halálra szánva


Szentírási szöveg

 

"Erre kiszolgáltatta nekik, hogy feszítsék keresztre.
(Jn 19,16)

Gondolatok

Pilátus halálra ítéli Jézust, aki felveszi a keresztjét, és elindul a keresztútján, a szenvedése útján.

A teremtett világ is a szenvedés útját járja. Mi emberek helyeztük rá ezt a keresztet. És úgy tűnik, halálra is ítéltük - a viselkedésünkkel, a fogyasztásunkkal, az önzésünkkel.

Ferenc pápa Laudato Sí’ enciklikájában kijózanítóan ír arról, hogy mi emberek milyen módon hagyjuk a Földet, közös otthonunkat, szenvedni.

Viselkedésünk igazán pusztító természetű, amely végső soron katasztrófát és romlást hoz a teremtésbe és minden teremtménybe - beleértve az embert is. Az ember saját teremtettségében újra keresztre feszíti a Teremtőt, és ugyanakkor keresztre feszíti magát, mint a Teremtő legmagasabb szintű teremtményét.

 

 

Gondolatok Ferenc pápától

Ferenc pápa ezt írja: „Ha a jelenlegi tendencia folytatódik, ez a század hallatlan éghajlati változásoknak és az ökoszisztémák példátlan pusztulásának lesz tanúja, s ezek súlyos következményekkel járnak mindannyiunk számára. Például a tenger szintjének emelkedése rendkívül súlyos helyzetet teremthet, ha figyelembe vesszük, hogy a világ népességének negyede tengerparton vagy ahhoz nagyon közel él, és a legtöbb metropolisz tengerparti területen fekszik.” (LS 24)

" Ha valaki kívülről figyelné a bolygó társadalmát, elképedve látná ezt az olykor öngyilkosnak tűnő magatartást. " (LS 55)

„A fogyasztás, a pazarlás és a környezetkárosítás üteme meghaladta a bolygó lehetőségeit; olyannyira, hogy a mostani életmód, mivel nem fenntartható, csak katasztrófákhoz vezethet.” (LS 161)

Ima

Imádkozzunk a Föld lakosságáért, hogy megismerjék és megértsék, hogy bolygónk sorsa, a teremtés és a teremtmények egyaránt a kezükben van. Imádkozzunk, hogy egyre inkább felnőjünk ahhoz a felelősséghez, amelyet a teremtő Isten helyezett a kezünkbe. Hívek: Könyörülj rajtunk Urunk. Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken. (imádkozva vagy énekelve)

Záró gondolat

Köztünk Krisztus felismerhetetlen formában áll, mert Isten azt akarja, hogy minden emberi lény harmóniában éljen önmagával, másokkal, a teremtéssel.

 

II. állomás : terhek alatt roskadozva

Szentírási szöveg

" a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá."
(Iz 53,4)

Gondolatok

Jézus vállára veszi a keresztet. Izajás próféta szavaival az Egyház elismeri, hogy az Úr az ő keresztjével magára vette a világ minden betegségét és fájdalmát, minden szenvedését és minden bűnét.

Az ember bűntudattal telik el, látva a viselkedését Isten és társai teremtése felé.

Szenvedéssel teli Isten számára közös otthonunkra, a Földanyára pillantani, amit csak egyszer birtokolhatunk, amit meg kell művelnünk és védenünk, tisztelnünk és óvnunk kell.

Szenvedéssel teli Isten számára az embernek a Teremtő Istennel és önmagával való kapcsolatára pillantani, mivel ő maga is teremtmény, földi lény, a Földanya gyermeke.

Szenvedéssel teli Isten számára az ember hozzáállása a teremtéshez és az élethez, mivel a pénz, a fogyasztás és a hatalom nyilvánvalóan fontosabbak számára. Ahogy Júdás egyszer elárulta az Urat és eladta őt, úgy tesz ma az ember is a földdel.

 

Gondolatok Ferenc pápától

Ferenc pápa ezt írja: „Amikor az emberek önmagukat teszik meg életük fő vonatkozási pontjává, és tudatukban elkülönülnek egymástól, megnő a mohóságuk. Minél üresebb valakinek a szíve, annál nagyobb szüksége van arra, hogy tárgyakat vásároljon, birtokoljon és fogyasszon." (LS 204)

" Ha „a külső sivatagok azért szaporodtak el a világon, mert a belső sivatagok szétterjedtek”, a környezeti válság mély belső megtérésre hívó felszólítás. (LS 217)

-- Nem mi vagyunk Isten. A föld létezett már előttünk, és mi ajándékba kaptuk." (LS 67)

Ima

Imádkozzunk azokért az emberekért, akiknek a fogyasztás és a pénz elhomályosítja a teremtés szépségét, értékét, de sebezhetőségét is. Imádkozzunk azért, hogy az emberek valóban olyan életmódra térjenek át, amely szem előtt tartja a közös otthonunkat, az egyetlen Földet, amely a birtokunkban van, és amelynek célja, hogy megvédjen minket.

Hívek: Könyörülj rajtunk Urunk. Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken.

Záró gondolat

Köztünk Krisztus felismerhetetlen formában áll, mert Isten nem akarja, hogy akár egy élőlény is szenvedjen.

 

Szentírási szöveg

" Olyan vagyok, mint a kiöntött víz. Csontjaimat szétszedték, szívem, mint a viasz, szétfolyt bensőmben. "
(Zsolt 22, 15)

 

Gondolatok

Jézus összeesik a kereszt alatt. A zsoltárt olvasva, amit Jézus imádkozott, miközben meghalt a kereszten, úgy tűnik, hogy az élete tovatűnt, kiömlött, mint a víz.

Nem lenyűgöző, hogy az élet elemét használják szimbolikusan a halálra?

Tekintettel a környezet pusztulására és a természet kizsákmányolására, a vizet napjainkban haldoklónak vagy a halál kockázatának kitettnek tekintjük:

Az Amazonast és más folyókat megmérgez a nyersanyagok kiaknázása. Az óceánok, mint az emberiség műanyaghulladékának végállomása. A víz, ez az értékes elem - "virtuális vízként" elpazarolva a tömegtermelésben, kevéssé értékelve azok által, akiknél természetes formájában érhető el a csapból, megfosztva azoktól, akiknek szükségük van rá, hogy életben maradjanak vagy műveljék a földjeiket.

 

 

Gondolatok Ferenc pápától

Ferenc pápa így ír: „A környezeti hatások több milliárd embert érinthetnek, de várható az is, hogy a víz nagy világcégek általi ellenőrzése századunk egyik fő konfliktusforrásává válik.” (LS 31)

„Különösen komoly probléma a szegények számára elérhető víz minősége, ami naponta sok ember halálát okozza. A szegényeknél gyakoriak a vízzel kapcsolatos megbetegedések, beleértve a mikroorganizmusok és vegyi anyagok által okozott betegségeket is. A hasmenés és a kolera, melyek az elégtelen higiéniával és vízellátással vannak összefüggésben, jelentős okai a szenvedésnek és a gyermekhalandóságnak. " (LS 29)

„Miközben az elérhető víz minősége folyamatosan romlik, egyes helyeken erősödik az a tendencia, hogy privatizálják ezt a szűkös erőforrást, és a piac törvényei által szabályozott árucikké teszik. Valójában azonban a biztonságos ivóvízhez való hozzáférés alapvető és egyetemes emberi jog, mert meghatározza az emberek életben maradását, és ezért a többi emberi jog gyakorlásának feltétele.” (LS 30)

" A felszín alatti vizeket sok helyen veszélyezteti bányászati, mezőgazdasági és ipari tevékenységből származó szennyezés, főképp azokban az országokban, ahol nincs elégséges szabályozás és ellenőrzés. De ne csak a gyárak által kibocsátott szennyvízre gondoljunk. A lakosság által a világ számos helyén használt tisztítószerek és egyéb vegyszerek a folyókba, tavakba és tengerekbe jutnak.” (LS 29)

Ima

Imádkozzunk a nővérünkért, a vízért, hogy minden ember számára az élet része lehessen. Imádkozzunk, hogy mindenki tisztelje, őrizze és védje.

Hívek: Könyörülj rajtunk Urunk. Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken.

Záró gondolat

Köztünk Krisztus felismerhetetlen formában áll, mert Isten a könnyeket, melyeket egymásért ontunk, az élő vizek folyójává kívánja változtatni.

8

 

Szentírási szöveg

"Íme, az ember!"

(Jn 19, 5)

Gondolatok

Íme, az ember – ezekkel a szavakkal mutat rá Pilátus Jézusra, akit megkorbácsoltatott és bántalmazott.

Veronika is megmutatja nekünk ezt a megtépázott arcát a kendőjén, amelyet Jézusnak nyújtott a keresztúton.

Íme, az ember - Jézus arcában felismerjük azt a sok embert, akiket napjainkban bántalmaznak és kínoznak, elnyomnak és megölnek: az Amazon őslakos népeit, az elnyomott mezőgazdasági munkásokat, a gyermekeket, akik mindennapi betevő után kutatnak a gazdagok szemetében, a parasztokat, akiknek a megélhetését - az egészséges vizet - megmérgezték és elvezették és tömegtermelésre pazarolták el a mi számunkra.

Íme, az ember.

 

 

Gondolatok Ferenc pápától

Ferenc pápa ezt írja: "Ennek a világnak súlyos társadalmi adóssága van az ivóvízhez nem jutó szegények felé, mert ez az ő élethez való, elidegeníthetetlen méltóságukban gyökerező joguk megtagadása." (LS 30)

"Azt is tudjuk, hogy az előállított élelmiszerek megközelítőleg egyharmadát eltékozoljuk, és „ételt kidobni olyan, mintha a szegények asztaláról lopnánk". (LS 50)

"Tudjuk, hogy tarthatatlan azok viselkedése, akik egyre többet fogyasztanak és pusztítanak, míg mások még emberi méltóságuknak megfelelően sem élhetnek." (LS 193)

"Ma azonban már nincs más lehetőségünk, mint annak elismerése, hogy egy igazi ökológiai megközelítés mindig szociális megközelítéssé is válik, be kell illesztenie az igazságosságot a környezetről folytatott tárgyalásokba, hogy meghallja a föld kiáltását és a szegények kiáltását is." (LS 49)

„Meg kell erősítenünk annak tudatát, hogy egyetlen emberi család vagyunk. Nincsenek olyan politikai vagy társadalmi határok, korlátok, amelyek megengednék, hogy elszigetelődjünk, s épp ezért nincs hely a közömbösség globalizációja számára sem." (LS 52)

Ima

Imádkozzunk, hogy minden emberben felismerjük nővéreinket és fivéreinket, és bennük Krisztus arcát, amely gyakran nyúzott és eltorzul. Imádkozzunk, hogy mindez valódi szolidaritáshoz, a béke és az igazság iránti elkötelezettséghez, valamint mindenki számára sértetlen környezethez és természethez vezessen bennünket.

Hívek: Könyörülj rajtunk Urunk. Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken.

Záró gondolat

Köztünk Krisztus felismerhetetlen formában áll, mert Isten azt akarja, hogy mindent az Ő egyediségében ismerjenek meg és tartsanak tiszteletben.

 

Szentírási szöveg

"Jeruzsálem leányai – mondta nekik –, ne engem sirassatok. Inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok
(Iz, 50, 6)

 

Gondolatok

Így szól Izajás, Isten szenvedő szolgája.

Mi így látjuk Jézust - megverve, bántalmazva.

Nem kell-e gyakran így látnunk a Földünket is: megfosztva a méltóságától, meggyalázva, eltorzítva, emberi kéz által elpusztítva...Virágzó tájak - eltorzítva a szeméttől.

Az Amazonas trópusi esőerdője - legyalulva és leégetve.
A világ óceánjai tele műanyaggal.

És az ember is - megfosztva méltóságától, kizsákmányolva, kihasználva, ahogy a természet áldozatot hoz a haszonért és a hatalomért.

 

 

Gondolatok Ferenc pápától

Ferenc pápa ezt írja: „Úgy tűnik, a föld, az otthonunk egyre inkább egy hatalmas szemétdombbá válik. Bolygónk számos részén az idősek fájdalommal gondolnak vissza a régi idők tájaira, melyeket most szemét borít." (LS 21)

"Ezek a problémák szorosan kapcsolódnak a selejtezés kultúrájához, amely egyaránt érinti a kirekesztett embereket és a gyorsan hulladékká váló dolgokat.... Még nem sikerült olyan cirkuláris termelési modellt elfogadni, amely biztosítaná a forrásokat ma mindenkinek és a jövő nemzedékeknek, és amely a legnagyobb mértékben korlátozná a nem megújuló erőforrások használatát, mérsékelné a fogyasztást, elérné a felhasználási, az újrafelhasználási és az újrahasznosítási hatékonyság legmagasabb fokát.” (LS 22)

"Tudjuk jól, hogy nem lehet fenntartani a legfejlettebb országok és a leggazdagabb társadalmi rétegek mostani fogyasztási szintjét, ahol a fogyasztás és a pazarlás szokása példátlan méreteket öltött." (LS 27)

Ima

Imádkozzunk Isten teremtett világáért, akinek az arcát gyakran eltorzítjuk és romboljuk mi, emberi lények. Imádkozzunk azért, hogy mi, emberek hajlandóak legyünk újragondolni és megváltoztatni gyakran pazarló életmódunkat.

Hívek: Könyörülj rajtunk Urunk. Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken.

Záró gondolat

Köztünk Krisztus felismerhetetlen formában áll, mert Isten azt akarja, hogy az ember az Istennel hasonlatos legyen, az ő lánya, az ő fia legyen, és ügyeljen minden teremtményre.

 

Szentírási szöveg

„Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott fölfeszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról.”
(Lk, 23, 33)

Gondolatok

Nem tudják, mit cselekszenek.

Mennyi szenvedés van a világon, minden teremtmény közös otthonában, amely a tudatlanságból ered, különösen a tudni-nem-akarásból, az olyan nyilvánvaló tények figyelmen kívül hagyásából és tagadásából, mint az éghajlatváltozás és a globális felmelegedés. Vagy az önzés, a hatalomvágy és annak fontossága, hogy igazunk legyen, és mindenekelőtt a profit, a pénz és a hatalom iránti kapzsiság, ami arra indítja az embereket, hogy folytassák a trópusi esőerdők pusztítását, a vizek szennyezését, az állatfajok kiirtását, a műanyaghulladék termelését és az erőforrások elpazarlását.

 

 

Gondolatok Ferenc pápától

Ferenc pápa ezt írja: "Az ember a föld erőforrásait is kifosztja a gazdaság, valamint a kereskedelmi és termelői tevékenység csak azonnali célok elérését figyelembe vevő felfogása miatt." (LS 32)

" Sosem bántottuk annyira közös otthonunkat és sosem okoztunk neki annyi sérülést, mint az utóbbi két évszázadban." (LS 53)

„Figyelemreméltó a nemzetközi politikai válasz gyengesége. A politika alávetettsége a technológiának és a pénzvilágnak világosan látszik a környezetvédelmi csúcstalálkozók kudarcából.” (LS 54)

"Ha a politika nem képes megtörni egyfajta perverz logikát, és ha továbbra is erejét vesztett diskurzusokban vergődik, továbbra sem fogunk az emberiség igazi problémáival foglalkozni." (LS 197)

Van "okunk azt hinni, hogy láthatatlan kötelékek kapcsolnak össze a világmindenség összes létezőjével, egyfajta világcsaládot alkotunk, olyan emelkedett közösséget, amely szent, szerető és alázatos tiszteletre indít minket." (LS 89)

Ima

Imádkozzunk annak belátásáért, különösen a gazdagok és hatalmasok körében, hogy csak ez az egy Földünk van, hogy nincs "Föld 2.0". Imádkozzunk azért, hogy minden ember könyörületesen cselekedjen a Földanyával és minden teremtménnyel.

Hívek: Könyörülj rajtunk Urunk. Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken.

Záró gondolat

Köztünk Krisztus felismerhetetlen formában áll, mert Isten megkegyelmez neked és az egész világnak.

 

Szentírási szöveg

„Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet (együtt) sóhajtozik és vajúdik mindmáig.” (Róm 8, 22)

„Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket.„ (Róm 8, 28)

 

Gondolatok

Jézus nem maradt a halál fogságában. Isten feltámasztotta a halálból a harmadik napon és életre hívta.

Ez reményt ad nekünk is - reményt, hogy mi is az életre hívatunk; reményt, hogy a mi bolygónk is teljességben az életre hívatik.

Ez akkor válhat valóra, ha mi, emberi lények megváltoztatjuk életmódunkat, ha megbánjuk bűneinket, ha hagyjuk, hogy a Feltámadott keze felemeljen minket, és együtt járunk vele azon az úton, amely számunkra, embertársaink és az egész világ számára az Élet útja.

 

Gondolatok Ferenc pápától

Ferenc pápa ezt írja: „A múlt század közepe óta, számos nehézség legyőzése után, egyre erősebbé vált az a tendencia, hogy a világot hazaként fogjuk fel, az emberiséget pedig népként, amely egy mindenki otthonául szolgáló házban lakik.” (LS 164)

„A környezeti válság komolysága megköveteli tőlünk, hogy mindnyájan a közjóra gondoljunk, előrehaladjunk a párbeszéd útján, amely türelmet, aszkézist és nagylelkűséget igényel, és mindig gondoljunk arra, hogy „a valóság több az eszménél”. (LS 201)

„Életstílusunk megváltoztatása egészséges nyomást gyakorolhatna azokra, akiknek kezében politikai, gazdasági és társadalmi hatalom van.” (LS 206)

"Énekelve járjunk! Hogy a bolygónkért folytatott küzdelmünk és az érte érzett aggódásunk ne vegye el tőlünk a remény örömét." (LS 244)

Minden összefügg mindennel. Ezért a környezetért való aggódásnak egységben kell lennie az emberek iránti őszinte szeretettel és a társadalmi problémák megoldása melletti állandó elkötelezettséggel.” (LS 91)

Ima

Imádkozzunk, hogy mi, emberi lények belássuk hibáinkat, megforduljunk és megváltoztassuk életmódunkat. Imádkozzunk, hogy az Élet útját járjunk magunkért, teremtménytársainkért és az egész közös otthonunkért, bolygónkért, amelyet Isten ránk bízott, hogy műveljük és őrizzük.

Hívek: Könyörülj rajtunk Urunk. Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken.

Záró gondolat

Köztünk Krisztus felismerhetetlen formában áll, mert Isten azt akarja, hogy mi emberek a teremtéshez kapcsolódva éljünk.

Csak így marad az ember az, ami: a Föld, amelyet Isten felemelt és amelybe életet lehellt.

Lezárás: Ima földünkért

 

Hívek: Mindenható Isten, te az egész világmindenségben, de legkisebb teremtményedben is jelen vagy, és gyengéd szeretettel veszed körül mindazt, mi létezik. Öntsd belénk szereteted erejét, hogy óvjuk az életet és a szépséget, tölts el minket békével, hogy fivérként és nővérként éljünk, és ne ártsunk senkinek! Szegények Istene, segíts, hogy megmentsük azokat, akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek, de akik oly értékesek szemedben! Gyógyítsd meg életünket, hogy védelmezői legyünk a világnak, ne kifosztói, a szépség terjesztői legyünk, ne a szennyezésé és a pusztításé! Érintsd meg azok szívét, akik csak haszonra törekszenek, a szegények és a föld kárára! Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét, hogy ámulattal tekintsünk rájuk, hogy felismerjük: szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel végtelen világosságod felé vezető utunkon! Köszönjük, hogy mindennap velünk vagy! Kérünk, légy segítésünkre az igazságosságért, a szeretetért és a békéért folytatott küzdelmünkben!

Ámen.

 

(Ferenc pápa, Laudato Sí’ enciklika)

 


"Legyen olyan időszak a mienk, amelyre úgy emlékeznek majd, mint amelyben újjáéled az élet megbecsülése, erős elhatározás születik a fenntarthatóság elérésére, felgyorsul az igazságosságért és békéért folytatott küzdelem, és örömmel ünneplik az életet."

 

(LS 207)

Áldás

Teremtő Isten, áldd meg szemünket, hogy lásson – a teremtés értékét, a bolygó szépségét, az élet veszélyeztetését.

Teremtő Isten, áldd meg fülünket, hogy halljon – a teremtés sóhaját, a bolygó kiáltását, az élet jajveszékelését.

Teremtő Isten, áldd meg kezünket, hogy cselekedjen – a teremtés iránti szeretetből, a bolygó iránti felelősségből, az élet öröméből fakadóan.

Teremtő Isten, áldd meg szívünket, hogy dobogjon - a teremtés megóvásáért, a bolygó megóvásáért, az élet védelméért, érted.

Teremtő Isten, áldj meg minket, akiket az áldásoddal teremtettél - hogy mi magunk is áldássá válhassunk, embertársaink és teremtménytársaink számára, és az egész közös Világunk számára, amelyet szeretetből hoztál létre.

Ámen.

 

Készítette: KLB Regensburg, a következő témához fűződően: Élet a változásban – cselekedjünk!
Fordította: Kállay-Kisbán Kriszta