Nagyböjt 1. vasárnapja: Jézus a pusztában

Nyomtatóbarát változat

A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület - hagyonányaihoz híven - idén is szeretné előmozdítani a Nagyböjt teremtéstudatos megélését. Ebben az esztendőben a vasárnapi szentmisék olvasmányaihoz fűzött heti elmélkedéseinket, melyeket mindig a megelőző péntek estén jelentetünk meg, Sipos (S) Gyula tagtársunk írta, és a hozzájuk tartozó grafikákat is ő készítette.

Jézus az új Ádám, a bűn nélkül való ember, aki a pusztában az Éden életét éli, békességben minden földi teremtménnyel. Elmerül Isten szeretetében, csodálja a teremtett világ sokszínű szépségét, jóságát és gazdagságát, és végiggondolja küldetését. Ezt a három dolgot kell nekünk is megtennünk:

Eleven kapcsolatban lenni Istennel, táplálkozva az Ő jelenlétéből, erejéből, bölcsességéből és kreativitásából. Isten nélkül minden erő véges, minden vízió töredékes, stratégiáink félre csúsznak, ötleteink semmibe futnak, szívünket csüggedés emészti. Milyen nagy kegyelem, ha a Szentlélek kiragad minket a pusztába, hogy a szívünkre beszéljen!

Személyiségünktől, lelki alkatunktól függő módon értelmünkkel és/vagy érzelmeinkkel, érzéseinkkel és/vagy kapcsolatainkkal, elméletben és/vagy gyakorlatban, de valahogy bele kell szeretnünk a teremtett világba. Ez a főparancs realizálódása számunkra, ahogy Assisi Szent Ferenc megénekelte: felebarátunk, testvérünk a Nap és a Hold, tűz és víz, növény és állat… Tulajdonképpen ez a Szentlélek szeretete, aki a teremtés kezdetén lebegett a vizek felett, a teremtő és alkotó Léleké, amely örül annak, amit alkotott. A teremtett világ – azaz mi –, pedig visszatükrözi Isten – a Szeretet –, jóságát, szépségét és igazságát. Ez összekovácsol minket holtodiglan-holtomiglan, mint a házasságot, megtart és megőriz, és óriási erőt, kitartást ad a küzdelemben, amit el nem kerülhetünk.

Végül pedig végig kell gondolnunk, mi a mi részünk, hivatásunk és küldetésünk a teremtésvédelem nagy munkájában. Ahogy Jézus Krisztus a pusztában elmélkedve készült elő a nyilvános működésére, úgy kell nekünk is végiggondolnunk, mi a feladatunk és mik a lehetőségeink, milyen eszközök állnak rendelkezésünkre és milyen lépéseket tehetünk. Hogyan találunk munkatársakat és merre induljunk… Röviden: mi a mi víziónk, és ezt milyen stratégia mentén, milyen lépéseken keresztül tudjuk megvalósítani.