A pápa felhívást intézett a klímacsúcs résztevőihez

Nyomtatóbarát változat
A Úrangyala-imádság alkalmával a pápa felhívást intézett a nemzetközi közösséghez, hogy a koppenhágai konferencián vegyék figyelembe a szegények és a jövő nemzedékek érdekeit. Advent második vasárnapján a Szentatya azt is hangsúlyozta, hogy az egyháznak folytonos megtisztulásra van szüksége.A december 7-én kezdődő klímacsúcsa kapcsán a pápa felszólította a nemzetközi közösséget, hogy konkrétan nézzen szembe a globális felmelegedés jelenségével. „A teremtett világ védelme olyan életforma követését feltételezi, mely mértéktartó és felelősséggel viseltetik a szegények, valamint a jövő nemzedékek iránt." Azért, hogy a konferencia valóban eredményes legyen, a pápa minden jóakaratú embert arra hívott, hogy tartsa tiszteletben azokat a törvényeket, amelyeket Isten a természetbe helyezett, és fedezze fel újra az emberi élet erkölcsi dimenzióját.

Az evangéliumról elmélkedve a pápa Szent Ambrus egyik írásából idézett: „Leszállt az Ige, hogy a föld, mely korábban pusztaság volt, termékennyé váljon s gyümölcsöket teremjen nekünk." Majd Szűz Máriára utalt, az 'egyház előképére', 'Isten Kertjére itt a földön': „Míg Mária szeplőtelen volt – amiről december 8-án fogunk megemlékezni –, az egyháznak folytonosan meg kell tisztulnia, mert a bűn csapdát állít minden tagjának. Az egyházban állandó a küzdelem a 'pusztaság' és a 'kert' között, a földet kiszárító bűn és a kegyelem között, mely megöntözi a földet, hogy életszentségben bőséges gyümölcsöt hozzon."
Forrás: MagyarKurir