• Kérjük, támogassa munkánkat adója 1%-ával!

  Kérjük, támogassa a teremtesvedelem.hu oldal üzemeltetőjét a Naphimnusz Teremtésvédelmi Közhasznú Egyesületet adója 1%-ával!

   A 2012. évre szóló személyi jövedelemadó (SZJA) bevallást nemsokára mindenkinek el kell készítenie. Aki ezt még nem tette meg és nem rendelkezett adója 1%-áról, kérjük gondoljon ránk, hogy továbbra is szolgálhassuk a teremtésvédelem ügyét és minél több közösség teremtésvédelmi aktivitását segíthessük!

  Hogy ebben az évben is legyen lehetőségünk

  • cikkek publikálására  a http://www.teremtesvedelem.hu/ oldalon,
  • a Teremtésvédelem Facebook oldalának aktivizálására,
  • az Új Ember Teremtésvédelemi rovatának folytatására,
  • lehesse sok élő műsorunk a Mária Rádió Teremtésvédelem c. havonta jelentkező élő műsorának folytatására, vagy akár egy teljes tematikus nap megszerkesztésére a teremtésvédelem témájában,
  • az ökumenikus „Teremtés Hete” szervezésében szerepet vállalni,
  • a Gyümölcsész program folytatására és a Csabdi református templomkert, illetve a fóti katolikus közösség gyümölcsöskertjei mellett más közösségek is  részt vállalhassanak a Kárpát medencei őshonos gyümölcsfák megőrzésében,
  • az MKPK „Caritas in Veritate” Bizottságával együttműködve a teremtésvédelem témáját középpontba állító ünnepet, rendezvények megszervezésére, hogy meghonosíthassuk a „Terményünnep” elnevezésű katolikus teremtésvédelmi ünnepet,
  • a KETEG-gel, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által tartott „Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban” képzését szervező közösséggel, első közös programunk elindítására, hogy bizonyíthassuk a keresztény társadalmi elvek működőképességét a gazdaságban is,
  • a „szomszédolás”-ra, vagyis minél több katolikus közösséget meg tudjunk látogatni, ahol beszélhetünk a teremtésvédelemről,
  • érdekes bemutatók, előadások megszervezésére, mint például a 2012. év közepén tartott Teremtésmegőrzés. ökoteológia - elmélet és gyakorlat szimpóziumunk és
  • a tavalyi bajai Pál Feri táborhoz hasonló nagy táborokban, közösségekben a teremtésvédelemről beszélni és  a nagy népszerűségnek örvendő FishBanks ökoszimulációsközösségi játék megszervezésére, amely szintén a közösség fontosságára tanít 

  kérjük, ajánlja fel adója 1%-át a Naphimnusz Teremtésvédelmi Közhasznú Egyesületet javára! Önnek ez csak egy nyilatkozat kitöltését jelenti, nekünk óriási segítséget a munkánk folytatásához. Előre is köszönjük támogatását! 

  Adószámunk: 18210462-2-43

 • A természet üzenete

  „… a teremtett világot szemlélve is Isten szól hozzánk.”  kezdi cikket az e-heti (május 12.) Új Ember „Teremtésvédelem” rovatában Antal Z. László. Erről is szólt például XVI. Benedek pápa „Az Úr szava” kezdetű apostoli buzdítása, amelyben a 2008-ban tartott szinódus elhangzott gondolatokat foglalta össze. A „Természet üzenete” című írásában arról ír, hogy milyen messze van a városlakó a természet adta ciklusoktól és harmóniától. Pedig ha csak egy kicsit jobban közelebb engednénk a teremtett világ jeleit hozzá segíthetne minket abban, hogy egyre jobban megismerjük a természet könyvét és abban is, hogy nemcsak nyáron, hanem minden évszakban az életünket a természet ritmusához igazítsuk.

 • Gaia, a Földanya, avagy egy hasonlat karrierje

  Az Új Ember április 28-án megjelent számában Bakonyi Gábor „Gaia, a Földanya, avagy egy hasonlat karrierje” címmel írt cikket a „teremtésvédelem”  rovatban. James Lovelock, biofizikus és kémikus a 60-as években megalkotott elméletének – barátja   Golding ötletét használva a Gaia nevet adta. Az elmélet lényege, hogy a Föld nagy rendszerei (légkör, hidroszféra, bioszféra stb.) összehangoltan bizonyos határok között egyensúlyban tartják egymást és a Földön az életet. A szerző a következő szavakkal fejezi be fejtegetését : „Isten ugyanis csak az embert teremtette magához hasonlónak (Ter 1,27). Bármennyire is bonyolult működésű, az emberhez hasonló tulajdonságokat mutató, szép, esetleg szeretetre is méltó egy élőlény, egy táj, vagy az egész bioszféra, az embert az Istennel közvetlenül összekötő tulajdonságokkal nem ruházható fel. Maradjon tehát Gaia az, aminek Golding kitalálta: egy találó hasonlat, egy metafora, modern kori mitológiánk egyik szép példája, de nem több.”

 • Játékos vetélkedő madarak és fák társaságában - Családi program egy tavaszra tervezett téli délelőttön…

  Magunk mögött tudva a március 15-i időjárás okozta „sokkos” állapotokat, a lebénult közlekedést, az utakon rekedt és áram nélkül maradt emberek ezreit, talán sokakban felmerült az a gondolat, vajon ez az ítéletidő is összefüggésben lenne Földünk felmelegedésével? Sokan sokféleképpen állunk a környezetvédelemhez. De vajon az eszünkbe jut-e, hogy a környezetvédelem, nem merül ki a szelektív hulladékgyűjtéssel? Vajon gondolunk-e arra, hogy a környezetvédelem Földünk védelme, az Élet védelme, és így a madarak és fák védelme is, végső soron pedig a Teremtés védelme? Vajon mi keresztények, akik a 10 parancsolatot szem előtt tartva éljük az életünket, nekünk mit jelent, jelent-e valami pluszt a teremtés védelme? Eszünkbe jutnak-e a Teremtés könyvének szavai, a hétköznapokban? 

 • Cikkajánló - Régi dolgok dícsérete

  Ha meg akarjuk őrizni a teremtett világunkat, akkor meg kell lássuk az újdonságokhoz való tanult vonzódásunk veszélyeit. Újra meg kell tanulnunk becsülni a régi, bevált dolgokat, gondolatokat és kapcsolatokat. Az elromlott régi tárgyak javítását választani a csere helyett, ellenállni egy eszköz hivalkodó extra képességinek cserére csábító hatásának. Erről ír Rohály Gábor a „Régi dolgok dicsérete” cikkében az Új Ember április 14-ei számában. Azt írja, hogy  „Nagyböjt után is jó szívvel ajánlom kinek-kinek, hogy a mértékletesség gyakorlásaként keresse az alkalmat az új helyett a régi választására, a mélyebb megismerés, elmélyülés gyakorlására.”

 • Meghívó - Civil Gazdasági Konferencia

  Dátum: 
  2013. április 9. kedd (Egész nap)

  Az április 9-11-ig megrendezésre kerülő Civil Gazdasági Konferencia előadói azt a témát járják körül, hogy vajon hogyan tud a katolikus egyház társadalmi tanítása érvényesülni a gazdaságban, működhet-e gazdasági rendszer az egyház társadalmi tanításának alapján.

  A konferencián előad majd többek között Stefano Zamagni professzor, aki tevékenyen közreműködött XVI. Benedek pápa mellett a Caritas in Veritate enciklika elkészítésében, a Fokoláre Mozgalomhoz tartozik, az Igazságosság és Béke Pápai Tanács tagja. Elismert külföldi szaktekintélye a témának, ezért nagyon jelentős megtiszteltetésnek tekintjük, hogy Magyarországra látogat. Könyve, a Civil gazdaság a KETEG gondozásában most jelenik meg magyar nyelven.

 • Cikk ajánló - Gondok

  Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott” kezdi „Gondok” c. cikkét Nemes Csaba az Új Ember ünnepi számában. Arról ír, hogy a múlt század sokkoló környezeti gondjaiból mit sikerül legyűrni (pl. savas esők, ózonlyuk stb.) és mi az, ami romlott sőt újabb kihívások is akadnak bőven. Írja, hogy a népesedés növekedéssel nem az a baj, hogy már több mint hét milliárd ember él a Földön, élhetne több is, hanem az hogy sokkal jobban nőt a véges erőforrások (energia, víz) használata, de e mellet sokkal jobban növekedtek a jövedelem és életszínvonal különbségek, ahelyett, hogy csökkentek volna, azaz az élete csak egy szűk kisebbségnek lett jobb. A vészes talajpusztulás, a véges édesvízkészletek és e gondokat súlyosbító éghajlatváltozás okait lehetne csökkenteni és következményeit enyhíteni, hiszen ezt egyre többen gondolják így a hazai és nemzetközi közvélemény kutatások szerint. Az is igaz, hogy általában nem szeretjük a szegénységet, még látni sem, és gondolatban tennénk ellene, de a helyzet mégsem javul. Magától értetődő, hogy nem elég a jót fontosnak tartani, tenni is kell érte.

   
   
  Bizonyára sokan ismerik Karinthy Frigyes Barabbás novelláját, amiben Pilátus megkérdezte az embereket: „Hát kit bocsássak el nektek? Barabbást vagy a názáretit? A sokaság mennydörgésként bömböli: Barabbást! Pedig külön-külön azt akarták kiáltani: a názáretit.” Mi válasszuk Jézust és válasszuk az igazságot! Ne járjunk úgy, hogy külön-külön úgy gondoljuk, hogy fontos nekünk hogy ne tűnjenek el az erdeink, a termőföldünk és tiszta levegőt adjunk tovább unokáink számára, fontos nekünk, hogy szegény embertársaink is megélhetést találjanak, de ha egy tömegben hallatjuk majd a hangunkat a közös kánon másról szóljon! Válasszuk Jézust, a Feltámadás különös erőt ad nekünk, hisz itt van Húsvét!
 • Mária Rádió: Assisi Szent Ferenc, a pápai névadó szent - Berhidai Piusz

  Dátum: 
  2013. március 29. péntek - 16:30
  Helyszín: 
  Mária Rádió

  A március 29-i műsort Assisi Szent Ferencnek a teremtésvédelemhez, a temetett világ szeretetéhez fűződő viszonya bemutatásának szenteljük. A téma aktualitását a pápaválasztás eredménye is indokolja, hiszen, ahogy böjti cikksorozatunk  legutóbbi számában  is írja a Naphimnusz Egyesület alapítója, Nobilis Márió atya: „Amikor elkezdtük az idei Nagyböjtöt, és vele együtt elmélkedés-sorozatunkat az erényekről a teremtett világ iránti keresztény felelősség fényében, még XVI. Benedek volt Róma püspöke és az egész világ katolikusainak Szentatyja. Mire a Nagyhéten záró-elmélkedésünkhöz értünk, már Ferenc pápa gyakorolja ugyanezt a péteri szolgálatot.” Nem pusztán a névválasztás hívja fel a figyelmet az Assisi Szent Ferenc által hirdetett evangéliumi szegénység és egyszerűség fontosságára, a teremtéshez fűződő viszony átértékelésére, hanem már Ferenc pápa első fellépése is. Az idézett cikkből folytatva: „Egy pápával indultunk, aki minden elődjénél markánsabban kiáltotta bele a világba – gondoljunk csak például 2010-es újévi üzenetére – a teremtett valóság és benne az ember tiszteletének sürgető szükségességét; és utódjának idején „érkezünk”, aki mindjárt első megszólalásaiban – és gesztusaiban – meghökkentő konkrétsággal fejezi ki elszántságát ennek az evangéliumból fakadó követelménynek a megélése iránt”.

 • Dicsérjen s áldjon, én Uram, kezednek minden alkotása - évszakok

  "A 2011-ben megalakult teremtésvédelmi egyesület nevét Assisi Szent Ferenc Naphimnuszától kölcsönözte. Szent Ferenc himnusza arra mutat rá, hogy a teremtés Isten embernek szánt ajándéka. Érezzük-e, hogy ezért felelősek vagyunk? Sorozatunkban, amelyet nem véletlenül indítunk el a nagyböjti időszakban, Nemes Csaba, az egyesület egyik alelnöke Szent Ferenc himnuszának gondolatait felidézve szembesít a gondokkal, és rámutat a teremtett világ iránti felelősségünkre."
   
  Magyar Kurír
 • Hit és szeretet

  Amikor elkezdtük az idei Nagyböjtöt, és vele együtt elmélkedés-sorozatunkat az erényekről a teremtett világ iránti keresztény felelősség fényében, még XVI. Benedek volt Róma püspöke és az egész világ katolikusainak Szentatyja. Mire a Nagyhéten záróelmélkedésünkhöz értünk, már Ferenc pápa gyakorolja ugyanezt a péteri szolgálatot. Egy pápával indultunk, aki minden elődjénél markánsabban kiáltotta bele a világba – gondoljunk csak például 2010-es újévi üzenetére – a teremtett valóság és benne az ember tiszteletének sürgető szükségességét; és utódjának idején „érkezünk”, aki mindjárt első megszólalásaiban – és gesztusaiban – meghökkentő konkrétsággal fejezi ki elszántságát ennek az evangéliumból fakadó követelménynek a megélése iránt. Az elején XVI. Benedekre figyeltünk, aki korunk valószínűleg egyik legnagyobb átlátóképességű gondolkodójaként az egész teológiatörténetet felölelő és ugyanakkor messze előremutató alapossággal és pontossággal volt képes kifejteni a hit tanítását; most pedig Ferenc pápa ritmusát igyekszünk felvenni, aki radikális egyszerűséggel valósítja meg a szeretetben ennek a hitnek kézenfekvő következtetéseit. Szükség volt az előző pápa nagyon tiszta hit-alapozására, hogy aztán az Egyház bátran követhessen egy ilyen dinamikus meghívást a cselekvésre; és itt az ideje a tettekre váltott szeretetre tenni a hangsúlyt, ha már egyszer elméletileg ennyire jól körvonalazódott a küldetés...

Oldalak