• A jövő képlete: kevesebb munka, több élet

  "Ha kevesebb órát dolgoznánk, az megmenthetné a gazdaságunkat, a józan eszünket, és segítene megmenteni a bolygónkat" - írja Juliet Schor a Boston College szociológia professzora az amerikai Yes Magazine hasábjain. Elgondolkodtató összefüggést feszeget a szerző, miszerint a túlköltekezett, gazdasági recesszióval küzdő nyugati világot a szemléletváltás és a kevesebb munka mentheti meg. Égbekiáltó ellentmondás, vagy tényleg ez  lehet a jövő képlete?

  Maga a cikk egy újfajta szemléletet, gondolkodásmódot jár körül, amely a fenntartható jövő egyik pillére lehet: látlelet következik az Egyesült Államokról, ami tanulságokkal szolgálhat az Európa közepén élő magyar társadalomnak is.
   
 • Meghívó a Naphimnusz Egyesület tisztújító és zárszámadó közgyűlésére

  A Naphimnusz Egyesület tisztújító és zárszámadó közgyűlése
  Dátum: 
  2012. május 15. kedd - 18:00
  Helyszín: 
  Misszióstársaság (Lazaristák) Központi háza (1118 Budapest, Ménesi út 26.)

  Meghívó a Naphimnusz Teremtésvédelmi Közhasznú Egyesület tisztújító és tavalyi évet lezáró beszámolójának, illetve közhasznúsági jelentésének elfogadására szolgáló közgyűlésére, amelyet 2012. május 15-én, kedden, 18 órai kezdettel tartunk a Misszióstársaság (Lazaristák) Központi házában (1118 Budapest, Ménesi út 26.). Térkép itt: http://g.co/maps/nkprr.

 • Achim Steiner (ENSZ): A jelenlegi gazdasági modell megbukott - fenntarthatatlan

  Június 20 és 22 között kerül megrendezésre Rio, de Janieróban az ENSZ Konferenciája a fenntartható fejlődésről. Egy olyan találkozó lesz, amelyet nagy figyelemmel kísérnek az összes környezetvédő szervezetek. Talán utolsó alkalom, hogy változás legyen azután, hogy állam- és kormányfők húsz évvel ezelőtti ígéreteiket teljességgel elárulták. (Aiolus News)

  Ezzel kapcsolatban a közelmúltban Rómában előadást tartott Achim Steiner az ENSZ főtitkár helyettese, a világszervezet környezetvédelmi programjának felelőse. Steiner sorra vette azokat a kérdéseket, amelyeket Rióban meg kell vitatni.

 • Év fája verseny 2012

  Az Ökotárs Alapítvány ismét meghirdeti az Év Fája Versenyt, melyre bármilyen magánszemély vagy csoport, szervezet jelölheti kedvenc fáját egész Magyarországról.

  A verseny keretében nem a legnagyobb vagy legöregebb fát keressük, hanem azt, amelyik a jelölőknek, a helyben élőknek valamiért fontos: kapcsolódik hozzá egy helyi történet, találkozási pontot kínál. Bárki: baráti társaságok, családok, iskolás csoportok, civil szervezetek, önkormányzatok vagy vállalkozások jelölhetik kedvenc fájukat egy fotóval és a hozzá kapcsolódó történet leírásával. A jelöléseket április 24. és június 30. között lehet beküldeni az evfaja.okotars.hu oldalon keresztül. A vetélkedőre jelölt fákból az Ökotárs Alapítvány szakmai zsűrije 12 döntőst választ, ezek közül az ősz folyamán a közönség szavazással választhatja ki kedvencét. Az Év Fája a legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz!

  Tovább a versenykiírásra

 • A teremtett világ megőrzése - Hetesi Zsolt előadása

  Dátum: 
  2012. április 29. vasárnap - 19:00
  Helyszín: 
  Szent Imre templom, Budapest XI. ker. Villányi út 25.

  A Szent Imre plébánia közössége, a Szentimrevárosi Egyesület és a Naphimnusz Egyesület közös szervezésében "Középpontban a Teremtés" címmel tartott előadássorozat második előadásán "A teremtett világ megőrzése" címmel Hetesi Zsolt fizikust hallgathatjuk a Villányi úti Szent Imre Templomban (Szentimrevárosban).

  A Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoportjának vezetője előadása egyfajta jelentés lesz a Föld állapotáról.
  Nehéz felfogni a mai ember számára, hogy milyen válságos helyzetben vagyunk, milyen nehézségekbe sodortuk magunkat saját életformánk és annak folytathatóságának érdekében. Ezért Zsolt tények felidézésével beszél majd az éghajlatváltozásról és az erőforrásválságról. Érinti, hogy emiatt milyen kihívások előtt áll a társasdalmi rendszer. Zsolt szerint a "vidd, használd és dob el" társadalma nem tartható fenn sokáig és az olcsó energia kora leáldozott. Arról is szól majd, hogy mit tehetünk mi, mit tehetnek a szentimrevárosiak?
 • Helen Alford Magyarországon

  Dátum: 
  2012. április 19. csütörtök - 19:00
  Április 19-21. között a Sapientia Főiskola és a KETEG meghívására Budapestre látogat Helen Alford, az egyház társadalmi tanításának világszerte elismert szaktekintélye.
 • Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban – képzés a Sapientián

  Ellentmond-e egymásnak etika és üzleti siker? Van-e létjogosultsága a fenntartható fejlődés gondolatának a gazdasági világválság közepette? Közgazdászok és felelősen gondolkodó gazdasági szakemberek egyre növekvő csoportja hosszú évek óta hangoztatja: új alapokra kell helyezni a gazdaságot, szemléletváltásra van szükség, hogy új, fenntartható egyensúly alakuljon ki.

  Ezt az alternatív közgazdasági irányzatot Magyarországon 2010 óta intézményesen is tanítják. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem ekkor indította el közösen Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban (KETEG) képzését, a római testvérintézmény, a Pápai Szent Tamás Egyetem (Angelicum) dékánja, Helen Alford által vezetett hasonló képzése alapján. Idén már a harmadik évfolyamra várják a jelentkezőket.

  A KETEG tantárgyait három elméleti blokkban (gazdaság, társadalomtudományok, teológia) és egy gyakorlati modulban tanítják. Az oktatók a Sapientiáról, a Corvinusról, a keszthelyi Pannon Egyetemről, illetve a vállalkozói szférából (ÉRME klub, Közösségi Gazdaság) kerülnek ki, a gazdasági tárgyak oktatói között számos neves, az alternatív közgazdasági irányzat iránt elkötelezett gazdasági szakember szerepel. Gyakori meghívottak külföldi egyetemek szakértői is; így járt már itt Wolfgang Grassl amerikai marketingszakértő, és 2012 áprilisában a szak által szervezett konferencia és az órák vendége lesz Helen Alford is.

 • Férfinak és nőnek teremtette - Pál Feri előadása

  Dátum: 
  2012. április 22. vasárnap - 17:00
  Helyszín: 
  Szent Imre templom, Budapest XI. ker. Villányi út 25.

  A Szent Imre plébánia közössége, a Szentimrevárosi Egyesület és a Naphimnusz Egyesület közös szervezésében "Középpontban a Teremtés" címmel két részes előadássorozat indul, melynek első előadásán "Férfinak és nőnek teremtette" címmel Pál Feri atyát hallgathatjuk a Villányi úti Szent Imre templomban (Szentimrevárosban).

 • A teremtett világ Nagyhete

  Az egyház liturgiájának csúcspontja a Nagyhét. Olyan egyedülálló időszak ez a liturgikus évben, mely sok elemében megőrizte a legősibb gesztusokat, rítusokat és szimbólumokat. A Nagyhét eredendő és egyetlen igazi célja, hogy a hívő ember és közösség társul szegődjön Jézus Krisztushoz a szenvedésen és a kereszthalálon át a feltámadás felé vezető úton, mintegy az ő életének mintájára – és az Eucharisztiában valamiképp valóságosan is “Krisztussá” – alakuljon. Hitünknek ehhez a legmélyebb, legközpontibb titkához semmit nem lehet hozzáadni vagy átalakítani benne. Így a Nagyhét liturgiája nem olyasmi, amit eszközként fel lehetne használni bármilyen más cél érdekében. A Nagyhét, különösen pedig a Szent Háromnap egyedülálló meghívás arra, hogy átadjuk magunkat Krisztus élete sodrásának, elmerüljünk magában a liturgiában.
  Ugyanakkor az is igaz, hogy a hívő közösség az egyház történetének minden korszakában aktuális gondolkodásmódjával tekintett a Passióra, Krisztus szenvedésére, halálára és feltámadására; és mindig megtalálta meg benne a neki szóló, saját korának igényei szerint időszerű választ, apránként gazdagítva is a szent napok tradícióját olyan elemekkel, melyek egyre mélyebben tárják fel az egyetlen misztériumot. Azért is így kell ennek lennie, mert az evangélium igazi értéke és célja épp az, hogy – mint Isten élő szava Krisztusban – minden kor minden emberi helyzetére választ, megoldást adjon. De ehhez újra és újra friss szemmel, legigazibb, legkonkrétabb kérdéseinket vállalva kell közelítenünk az Igéhez, és hinnünk kell abban, hogy az evangéliumban választ is kapunk rájuk Istentől.
  A mai világ egyik legégetőbb kérdése, hogy hogyan lehet az emberiség és a teremtés sorsát alakító valódi erővé az igazságosság, az osztozás és a teremtés iránti felelősség. Így számunkra a Nagyhét olyan kitüntetett alkalom kell, hogy legyen, amikor – a Krisztussal való személyes találkozás mindig érvényes igényén túl – evangéliumi elkötelezettséggel keressük a választ korunknak erre a sajátos kérdésére is. Ha nem akarunk önmagukba forduló keresztények lenni, akkor meg kell kérdeznünk magunktól: mit akar mondani nekünk Isten Krisztus szeretetből vállalt kereszthalálán és feltámadásán keresztül a világ iránti szeretetéről – és arról, hogy tőlünk milyen módon várja ezt a szeretetet.

 • Föld órája

  Dátum: 
  2012. március 31. szombat - 20:30

  Ismét sötétségbe borul a világ! Március 31-én újra WWF Föld Órája. A világ legnagyobb civil kezdeményezéséhez több mint 1,8 milliárd ember csatlakozott már, de nem csak a magánszemélyek feladata bolygónk védelme. A környezettudatos vállalat jó példát mutat és erőforrást is spórolhat.

Oldalak